Parkarbetarna sköter vår gemensamma mark

Publicerad: 31 augusti, 2018 kl 10:29

Tre killar i orange kläder som står med röjsågar i högt gräs.

Parkarbetarna Benjamin Alba, Sebastian Skarin och Christian Agnarek trivs med sitt jobb som innebär mycket frihet under ansvar. Fotograf: Jessica Henulin

Motala kommuns parkarbetare är hjältar som är ute i vått och torrt för att sköta om våra parker och grönytor.

– Det är kommuninvånarnas mark som vi förvaltar och gör tillgänglig för att alla ska ha möjlighet att vistas utomhus, även om man inte har någon egen trädgård, säger Ann-Marie Bäckström, enhetschef.

Hon har ofta kontakt med medborgare som har synpunkter på ”kommunens mark”.

– ”Vår gemensamma mark” brukar jag kontra med. Det är faktiskt allas vår mark, och det är viktigt att kommunen sköter den så bra vi kan för att våra grönområden ska vara inbjudande, säger Ann-Marie Bäckström, som är enhetschef för drift inom verksamhetsområdet Gata och park.

Måste ha tillstånd

Men allmänheten har också ett ansvar att inte lägga beslag på gemensamma ytor genom vedupplag, parkerade fordon eller införlivande av kommunal mark i sin trädgård.

– Om man vill använda kommunal mark, exempelvis för någon aktivitet, måste man söka tillstånd hos polisen. Det är inte ok att använda marken för eget ändamål hur som helst, det drabbar ju alla andra kommuninvånare, säger Ann-Marie Bäckström.

Hundbajs och skräp

Skötseln av marken utgår från de skötselkartor som tagits fram, och som baseras på den budget som driftenheten har. Många har synpunkter på hur olika områden sköts, och tycker att kommunen borde göra mer – klippa gräset oftare, rensa bort mer ogräs eller klippa häckar. Men tiden och pengarna räcker inte till allt, och det krävs att man prioriterar.

– Något som tar väldigt mycket tid är skräpplockning. Om alla kunde lära sig att slänga sitt skräp på rätt ställe eller ta med det hem skulle det spara mycket tid för oss, tid som vi skulle kunna lägga på det som vi egentligen vill göra, säger Ann-Marie Bäckström.

Hundbajs är ett annat otrevligt inslag i arbetsmiljön.

– Vi skulle verkligen önska att folk kunde plocka upp efter sina hundar. Det händer ibland när vi är ute och trimmar gräs att det yr upp hundbajs, och det kan man ju tänka sig hur otrevligt det är. Det här är ju vår arbetsplats, säger Hanna Asklund, parkarbetare i centrum.

Inspirerande jobb

Bortsett från sådana incidenter trivs parkarbetarna med sitt jobb. Det är ett varierande jobb som anpassas efter säsongen.

– Det är inspirerande när man ser resultatet. Man kan komma till en plats och det ser halvdant ut för det kanske inte är röjt på länge, men när man är klar är det snyggt och prydligt, säger parkarbetaren Roy Nordengren.

Synpunkter? Här lämnar du dem!

Om du har synpunkter på våra parker och grönområden, eller vill felanmäla något, använd dig av kommunens synpunktshantering. Din synpunkt kommer då direkt fram till rätt person och vi kan åtgärda det.