På Lärvux kan alla lära sig

Publicerad: 23 november, 2017 kl 12:39

Två elever sitter vid ett bord och utbildningsledaren står bredvid och tittar på deras häften

Emma Johansson och Elin Gustafsson visar de häften som de har skapat i kursen "Bo och leva" för utbildningsledare Kristina Flinck Holmqvist. Fotograf: Jessica Henulin

På Lärvux kan den som har en utvecklingsstörning eller har fått en hjärnskada gå kurser för att lära sig att bättre hantera vardagen.

– Utbildningen anpassas alltid efter eleven, så man kan läsa hos oss oavsett vilken nivå man är på, säger utbildningsledare Kristina Flinck Holmqvist.

Särskild utbildning för vuxna, eller Lärvux, riktar sig till de som har fyllt 20 år, men som inte kan tillgodogöra sig en vanlig utbildning på grund av utvecklingsstörning eller hjärnskada.

– Alla lär sig på olika sätt, men oftast jobbar vi väldigt mycket praktiskt, berättar Kristina Flinck Holmqvist.

Lär sig ett arbete

Om man är intresserad av ett visst yrke finns möjlighet att gå serviceassistentutbildning där eleven får hjälp av en handledare på en arbetsplats att lära sig mer om arbetet.

– För en del handlar det om att förbereda sig för jobb, men andra läser för att berika sig själv eller för att klara sig bättre i samhället, säger Kristina Flinck Holmqvist.

Mer samarbete efterlyses

Hon efterlyser mer samarbete mellan alla parter i samhället som kommer i kontakt med den här målgruppen. De är ofta inte bra på att ta initiativ själva, utan kan behöva en del pushning och stöd för att söka en utbildning. Anhöriga, gode män, arbetsförmedlare eller olika kontakter inom kommunen spelar därför en stor roll.

Se vår film om Lärvux