Östermalmsgatans stängs för genomfartstrafik i cirka 10 veckor från och med 19/8

Publicerad: 18 augusti, 2020 kl 08:00

Grävmaskin arbetar vid VA-arbete på Östermalmsgatan.

Efter sommaruppehåll startar nu arbetet med att byta vatten- och avloppsledningarna i Östermalmsgatan. Gatan behöver i och med detta stängas helt för genomfartstrafik i cirka 10 veckor.

Nya ledningar säkrar vattenförsörjning av hög kvalitet

De vatten- och avloppsledningar som ligger i Östermalmsgatan är i dåligt skick och måste därför renoveras för att säkra en vattenförsörjning av hög kvalitet även i framtiden. Hela sträckan från Verkstadstorget fram till Källgatan (utanför polishuset) måste bytas. Det är ett mycket omfattande jobb som kommer att ta flera år.

Nu påbörjas etapp 4

Efter sommaruppehållet påbörjas nu etapp 4 av arbetet. Arbetet påbörjas 19 augusti 2020 och pågår i cirka 10 veckor.

Ingen genomfartstrafik mellan Charlottenborgsvägen och  fram till Västra Esplanaden

Arbetet innebär att Östermalmsgatan stängs helt för trafik mellan Charlottenborgsvägen och fram till Västra Esplanaden.

Anledningen till att hela gatan behöver stängas för trafik är att vi behöver ta hela gatans bredd i anspråk för att kunna gräva tillräckligt djupt.

Buss- gång- och cykeltrafik leds om

Busstrafiken leds om via Magasinsgatan. Gångtrafikanter och cyklister måste under arbetet ta andra vägar förbi arbetsområdet.

Du som biltrafikant ombeds att själv välja andra vägar som passar för din färdväg och destination.

Här får du uppdaterad information om projektet.