Obos planerar bostäder i Hällalund

Publicerad: 8 juni, 2018 kl 13:12

Tre villor som ligger på rad i ett område med höga tallar.

Hällalund, Borensberg.

Motala kommun har tecknat ett markanvisningsavtal med företaget Obos mark AB, som planerar att bygga parhus och souterränghus i Hällalund. Inflyttningen beräknas kunna ske nästa sommar.

Hällalund norr om Husbyvägen i Borensberg är detaljplanelagt för bostäder, och försäljningen av småhustomter har gått väldigt bra. Nästan alla tomter är sålda eller utlämnade. Obos mark AB har visat intresse för ett område på 6 000 kvadratmeter och avser att där bygga åtta bostäder i form av parhus, samt tre friliggande souterränghus. Försäljningen av husen har startat och inflyttning beräknas kunna bli till nästa sommar.

Kommunstyrelsen har beslutat att teckna ett markanvisningsavtal med Obos mark AB, vilket innebär att de får ensamrätt till marken under ett år. Under den perioden pågår försäljning av husen och bygglov söks. Marken säljs sedan till företaget som säljer den vidare till bostadsköparna. Köpeskillingen på drygt 2 miljoner motsvarar vad kommunen hade fått in om området skulle säljas som småhustomter.

Kommunen ansvarar för att anlägga den gata som gör tomterna tillgängliga. Detta arbete planeras till hösten.