Nytt hyresavtal för Motala bibliotek

Publicerad: 17 maj, 2019 kl 16:00

bibliotekets exteriör

Motala kommun och Folkets hus har tecknat nytt hyresavtal för bibliotekets lokaler.

Hyresavtalet löper över sju år. Det tryggar möjligheten till en långsiktig planering och utveckling av bibliotekets verksamhet.

Hyresvärden ska i etapper renovera såväl publika delar som personalutrymmen. Målsättningen är naturligtvis att få mer ändamålsenliga lokaler.

Det nya hyresavtalet och uppfräschade lokaler ger bibliotekets verksamhet bra förutsättningar att arbeta mot politiskt prioriterade områden, ”Det goda livet i Motala” och ”Ett sammanhållet Motala”.

Frågor och svar om hyresavtalet

Hur länge gäller avtalet?

Det gäller i sju år: Från den 1 juli 2019 till den 30 juni 2026. Uppsägningstiden är 24 månader.

Om avtalet inte sägs upp förlängs det automatiskt med fem år.

Hur ska parterna samarbeta?

En styrgrupp med representanter från båda parter ska utses. Styrgruppen ska samverka kring exempelvis löpande förvaltningsfrågor, kommunikation och information. Båda parterna har möjlighet att ta in konsultation utifrån, exempelvis från andra kommunala förvaltningar eller andra i specifika frågor.

Kommer lokalerna att renoveras?

Renovering av publik del:

  • Befintlig golvmatta byts ut
  • Nytt tak med energisnål belysning sätts in
  • Målningsarbeten genomförs.

Arbetet utförs juni-augusti 2019. Motala kommun ansvarar för att tömma lokalen inför arbetet.

Underhåll av personalutrymmen:

  • Sedvanligt underhåll av personalutrymmen under 2019 planeras av styrgruppen
  • Hösten 2020 planeras underhåll av kontorsutrymmen plan 1
  • 2021 planeras underhåll av kontorslokaler plan 2
  • 2022 planeras underhåll av kontorslokaler plan 3.