Nystart för interreligiös samverkan 

Publicerad: 13 mars, 2019 kl 17:16

grupp i rådhussalen

Den interreligiösa samverkansgruppen gick en rundtur i rådhuset före mötet.

Ett tiotal samfund i Motala samlades när kommunfullmäktiges ordförande Nils-Ingvar Graan bjöd in den interreligiösa samverkansgruppen. Det var gruppens första möte för denna mandatperiod.
– Jag tror att den här typen av möten kan bidra till att minska spänningar och misstro, som ibland kan uppstå när man inte känner varandra, säger Nils-Ingvar Graan.

man vid bord
Kommunfullmäktiges ordförande Nils-Ingvar Graan bjöd in den Interreligiösa samverkansgruppen till möte.

Den interreligiösa samverkansgruppen inrättades av kommunfullmäktige i december 2015 och har sedan dess haft 3-4 möten per år. Gruppen ska bidra till att Motalabor med olika kulturell och religiös bakgrund lär känna varandra och att kunskapen om olika kulturer och religioner ökar bland medborgarna.

– Jag har för första gången lett ett möte med kommunens Interreligiösa grupp. Den består av representanter för de olika kyrkorna i kommunen. Tanken är att man ska informera varandra om sina verksamheter och lära känna varandra, säger Nils-Ingvar Graan.

Genom samverkansgruppens tillkomst har Motala fått en mötesplats för värdefulla samtal och en bas för samverkan vid särskilda händelser.

Det första mötet ägnades åt en kort återblick på samarbetet de gångna åren, men också åt frågan om hur samarbetet kan utvecklas och stärkas framöver.

På förslag från Islamic Center kommer nästa sammanträde bland annat att ta upp frågan hur de olika samfunden kan bidra till ökad sammanhållning i Motala.