Nya regler om avgifter för livsmedelsföretag som inte anmäler verksamheten

Publicerad: 26 april, 2019 kl 08:15

Buffé med mat.

Livsmedelsföretag som inte anmäler till kommunen innan de startar, tar över en befintlig verksamhet eller flyttar kan få betala en avgift. Här hittar du vanliga frågor om de nya reglerna.

Från årsskiftet gäller nya regler om sanktionsavgifter för livsmedelsföretagare som inte anmäler sin verksamhet.  Anmälan ska göras till samhällsbyggnadsnämnden minst två veckor innan verksamheten startar.

Hur påverkar de nya reglerna mig som livsmedelsföretagare?

Reglerna innebär att om du påbörjar en ny livsmedelsverksamhet utan att först anmäla till kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet, som är kontrollmyndighet, riskerar du att få betala en sanktionsavgift. Den tillfaller staten. Det gäller även om du tar över en registrerad livsmedelsverksamhet och inte anmäler det.

När ska jag göra en anmälan?

Om du:

  • Startar en ny livsmedelsverkasamhet
  • Tar över en befintlig livsmedelsverksamhet
  • Flyttar till andra lokaler, så att verksamheten får ny adress

Behövs en ny anmälan om jag byter bolagsform?

Ja. Om du byter bolagsform, till exempel från enskild firma till aktiebolag, är du också skyldig att göra en anmälan om registrering.

Hur mycket får jag betala om jag inte har anmält en ny livsmedelsverksamhet?

Sanktionsavgiften ska motsvara en procent av årsomsättningen, men som lägst 5000 kr och som högst 75 000 kr. För landsting, statliga eller kommunala verksamheter är avgiften 40 000 kr.

Hur mycket får jag betala om jag inte har anmält att jag tar över en livsmedelsverksamhet?

Sanktionsavgiften ska motsvara en halv procent av årsomsättningen, men som lägst 2 500 kr och som högst 40 000 kr. För landsting, statliga eller kommunala verksamheter är avgiften 40 000 kr.

Jag visste inte eller glömde att göra en anmälan, måste jag ändå betala avgift?

Ja. Vid beslutet om sanktionsavgift kan vi inte ta hänsyn till varför överträdelsen har skett (uppsåt, oaktsamhet eller genom olyckshändelse) eller om överträdelsen kan betraktas som mindre allvarlig eller ringa. Det räcker med att konstatera att överträdelsen faktiskt skett.


Läs mer

Läs mer om att starta livsmedelsverksamhet.