Nya livsrum för djur och insekter i Fålehagen

Publicerad: 27 juli, 2020 kl 15:51

Motala kommun har skapat nya förutsättningar för djurlivet i Fålehagen.

Fålehagens groddjur och insekter lever extra gott sedan kommunen skapade fyra dammar och flera nya sandmiljöer. Det nya våtmarksområdet hittar du vid parkeringen intill bågskyttebanan.

Fålehagen är ett populärt rekreationsområde med höga natur-och kulturvärden. Här finns trevliga stigar, elljusspår och terrängcykelspår. Vid parkeringen vid Fålehagstugan finns dessutom utegym, omklädningsrum och dusch, samt en grillplats.

LONA-projekt med statligt bidrag

Under sommaren har Motala kommun anlagt en ny våtmark i området, vid parkeringen intill bågskyttebanan. Arbetet har genomförts som ett LONA-projekt med hjälp av statliga bidrag. Det handlar om tre små dammar och en större. Syftet är att gynna vattenlevande organismer som groddjur och insekter. Naturen har sett till att snabbt fylla dammarna med klart grundvatten. De fyra dammarna är nu hem för  trollsländor, skräddare och många andra insekter. Man har också sett spår från rådjur som kommit för att dricka av det klara vattnet. Grodor och salamandrar förväntas bosätta sig i området till nästa år.

Kommunen har även skapat sandmiljöer för pollinatörer samt borrat hål för bin i död ved. Sandmiljöerna är fyllda med bohål av ryggsimmare och steklar.

Spännande utveckling av dessa djur- och insektsvärldar kan följas från och med nu. Det är med andra ord dags för ett besök till Fålehagen.