Ny modern Mariebergsskola slår upp portarna 2019

Publicerad: 28 maj, 2018 kl 09:20

Två män i bygghjälm framför en byggarbetsplats.

Tidplanen för bygget av nya Mariebergsskolan håller berättar Jonas Larsson, lokalsamordnare, och Fredrik Eklöf, projektledare. Fotograf: Jessica Henulin

Nya Mariebergsskolan byggs med modern pedagogik och flexibilitet som ledord. Lokalerna kommer att kunna utnyttjas effektivt, tack vare genomtänkt planlösning och smarta lösningar.

Vårterminen 2019 slår Motalas nyaste F-9-skola upp portarna. Om- och tillbyggnationen av Mariebergsskolan är ett av de största lokalprojekten som Motala kommun har haft i närtid. Tre skolor blir en, när Mariebergsskolans högstadium bildar en gemensam enhet med Råssnässkolans F-6-klasser respektive grundsärskolan.

– När man blandar elever i olika åldrar gäller det att tänka till kring trygghet för de yngre eleverna. Möjlighet ska finnas för integration mellan åldersgrupperna utvändigt, medan vi separerar dem invändigt, berättar Fredrik Eklöf, som är projektledare.

Modern pedagogik

Tanken är att grundsärskolans elever så långt det är möjligt ska integreras med jämnåriga, genom att deras hemklassrum ligger i anslutning till övriga elevers klassrum. Hemvisterna har byggts med modern pedagogik i åtanke.

– Man pratar om det förlängda klassrummet, vilket innebär att det finns grupprum kopplade till varje klassrum. Genom att vi får glaspartier emellan kan läraren ha uppsikt över eleverna som sitter där inne, säger Jonas Larsson, lokalsamordnare på bildningsförvaltningen.

Planlösningen är väl genomtänkt. Korridorsytor, som inte används för annat än att transportera sig, har minimerats. På så sätt kan man använda lokalerna mer effektivt. Det finns också en inbyggd flexibilitet, och tanken är att rummen ska kunna användas på olika sätt beroende på behov. Exempelvis byggs matsalen på så sätt att den kan användas även som aula, men också studieplatser under de delar av dagen som matservering inte pågår.

– På så sätt kan vi hålla nere kostnaderna, samtidigt som vi inte har dragit ner på kvaliteten i materialval, säger Fredrik Eklöf.

Hållbarhetstänk

Den gamla delen av Mariebergsskolan har helt rivits invändigt och fått en ny rumsstruktur. I den delen kommer årskurserna 4-9 att ha sina hemvister med mellanstadiet på nedre plan och högstadiet på övre plan. De nya delarna, som byggs ihop med den gamla delen, kommer att inrymma förskoleklass upp till årskurs 3, men även salar för praktiska och estetiska ämnen, matsal, bibliotek, kafeteria och särskilda lokaler för träningsskolan för multihandikappade barn.

Ett hållbarhetstänk finns med i projektet.

– De nya delarna har passivhusstandard, vilket innebär låga driftskostnader och en minskad belastning på miljön, säger Fredrik Eklöf.

Tidplanen för bygget håller. Arbetet påbörjades för drygt ett år sedan, och till vårterminen 2019 är det tänkt att verksamheten ska kunna vara i full gång.