Ny film i 3D visar Varamon efter Lalandias etablering

Publicerad: 30 oktober, 2018 kl 11:05

Vy över Folkets Park i Varaomonområdet - Ett av fem detaljplaneområden

Motala kommun har tagit fram en dataanimerad film i 3D av hur hela Varamonområdet kommer att se ut när Lalandias etablering står klar.

– Det här är en viktig milstolpe i arbetet för Lalandias etablering, säger kommunstyrelsens ordförande Kåre Friberg (M). Nu kan vi visa invånarna på ett konkret sätt hur vi planerar att området ska se ut.

Avgörande beslut närmar sig

Motala kommun närmar sig de avgörande besluten inför Lalandias etablering i Varamonområdet. Och nu är detaljplanerna så klara att det finns en tydlig bild av hur området kommer att se ut när Lalandias etablering står klar. Därför har kommunen tagit fram en dataanimerad film i 3D över hela Varamonområdet. Filmen visar hur området är tänkt att se ut när semesterhus, det stora inomhusvattenlandet, andra sport- och nöjesaktiviteter och kommunens simhall är färdigbyggda.

– Det känns riktigt häftigt att få en bild av hur området kommer att se ut när projektet blir verklighet, säger Kåre Friberg. Jag tycker att den tydligt visar att Lalandias etablering kommer att ske på ett sätt som bevarar Varamons karaktär.

Omarbetade detaljplaner efter synpunkter

Dataanimeringen visar exakt var semesterstugor, hotellbyggnader och annan byggnation är tänkta att ligga i förhållande till den nuvarande bebyggelsen i området. Filmen bygger på de omarbetade detaljplanerna, efter inspel och synpunkter under samrådet, och den kommer att ligga på Motala kommuns webbplats så att vem som helst kan ta del av den.

– En av de viktigaste frågorna för kommunen, genom hela processen, har varit att hela tiden informera både invånare och andra intressenter om hur projektet går, säger Elias Georges (S), oppositionsråd i Motala kommun. Den här filmen är en viktig del i den dialogen.

– Det finns dessutom ett stort intresse för den här etableringen både nationellt och regionalt. Därför tror vi att en visualisering av den här typen också kan vara viktig för andra, exempelvis företag som planerar för andra etableringar.

Nästa steg i arbetet är att antagandehandlingar nu ska tas fram och därefter väntas nämnder och fullmäktige fatta beslut om detaljplanerna under december.

– Tidplanen har varit snäv under hela processen, men vi ligger i fas med den ursprungliga tidplanen, säger Hanna Hammarlund, mark- och exploateringschef.