Nu höjs bygdepengen

Publicerad: 28 maj, 2020 kl 10:46

grusväg som går genom fält fyllda med blommande maskrosor

Motala kommun ökar sin andel i Bygdepengen till 4 000 kronor per grupp och år.

Bygdepengen som går till lokala utvecklingsgrupper har funnits i närmare 20 år. Kommunerna, regionen och länsstyrelsen står för en tredjedel var av totalsumman, 6 000 kronor. Det innebär att kommunen betalat 2 000 kronor per år och utvecklingsgrupp.

Då summan inte ändrats genom åren har politiker framfört ett önskemål om att höja kommunens insats till det dubbla, till 4 000 kronor per grupp och år.

Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att så blir fallet.

Dessutom har det fattats beslut om ett separat stöd till utvecklingsgruppen Framtid Borensberg på 8 000 kronor. Beslutet fattades efter att länsstyrelsens bedömt att Borensberg inte längre ska få någon kommunal bygdepeng eftersom orten har fler än 1 000 invånare.

För att en grupp ska få bygdepeng ska den bland annat ta ett utvecklingsansvar för sin bygd och vara en länk mellan kommunen och medborgarna i bygden. Alla människor i bygden ska ha möjlighet att påverka hur bygdepengen används.

Antalet ansökningar från lokala utvecklingsgrupper har pendlat mellan 12 och 14 årligen.


Texten Resultatmål 7: Hela Motala ska leva, mot grön bakgrund, samt en ikon med en buss.
Nyheten är kopplad till resultatmål 7 – Hela Motala ska leva. Motalabon ska kunna leva ett rikt liv oavsett var i kommunen man bor. Landsbygden är under utveckling och alla ska känna ett stöd från Motala kommun i den kommunala servicen.