Nu bygger vi nya tomter i Fornåsa

Publicerad: 15 mars, 2018 kl 15:58

skiss över villor och lägenhetshus.

Såhär tänker sig exploatören att bebyggelsen kan se ut i området. Skiss: Svensk Bostadsproduktion AB

Under vecka 12 påbörjar vi arbetet med att förbereda för nya bostäder i Hycklingeområdet i Fornåsa. Svensk Bostadsproduktion AB räknar med att kunna erbjuda över 25 bostäder, fördelat på villatomter och bostadsrätter.

Nu bygger vi nya tomter längs Hycklingevägen i Fornåsa. Vi påbörjar arbetet under vecka 12, och räknar med att hålla på fram till sommaren. Därefter kan exploatören, Svensk Bostadsproduktion AB, börja sälja och bygga bostäder. Det kommer att bli nio villatomter, varav sju säljs av exploatören och två går in i kommunens tomtkö. Därutöver planeras 16-20 lägenheter, som ska säljas som bostadsrätter.

Hycklingevägen ska breddas och förses med gång- och cykelbana. Det ska också byggas en ny lokalgata genom det nya området som kommer att ansluta mot Kastanjevägen. Vi lägger även ner nödvändig infrastruktur som vatten- och avloppsledningar, samt el och fiber.

Vi räknar inte med alltför stora störningar för närboende, förutom att lastbilar och entreprenadmaskiner kan trafikera området i högre utsträckning. De som kan påverkas av byggnationen kommer vi att ha direktkontakt med.