Nu är Medevitullen klar

Publicerad: 18 december, 2018 kl 11:17

Snötäckt torg med en gran med adventsbelysning.

Adventsmys på Medevitullen. Fotograf: Jessica Henulin

Nu är ombyggnationen av Medevitullen klar. Övre delen av Urban Hjärnes väg har blivit en välkomnande passage in till centrum för gång- och cykeltrafikanter.

 

Marknivåerna längs den östra fasaden har lyfts upp och nivåskillnaden tas upp en av låg mur. Vi har lagt släta plattor som gör det enkelt att passera och komma in till verksamheterna, även om man exempelvis använder rullstol.

Ett tydligt cykelstråk i mitten gör det enkelt att passera. Det har även kommit upp mer belysning för att platsen ska upplevas som tryggare.

De två stora träden har bevarats och under deras mäktiga kronor har det blivit en liten sittplats och en lekskulptur som anspelar på områdets historia. Här stallade man förr upp sina hästar när man kom in till staden Motala norrifrån.

Till våren kommer det att sättas upp cykelställ och träden ska beskäras. Det kommer även att sätter upp en informationsskylt om platsens historia.

Välkommen till Medevitullen!