Nu är det dags för medborgarundersökning

Publicerad: 13 augusti, 2019 kl 12:37

man och kvinna gungar liten flicka mellan sig

Nu är det dags för en medborgarundersökning i Motala kommun. Över tusen slumpvis utvalda kommuninvånare får då ge sin syn på kommunen.
Enkäten genomförs av Statistiska centralbyrån på uppdrag av kommunen.

Sedan 2011 genomförs Statistiska centralbyråns medborgarundersökning i Motala kommun. Nu är det dags för 2019 års enkät.

Enkäten är en attitydundersökning till 1 200 slumpmässigt utvalda invånare mellan 18 och 84 år. De får svara på ett antal frågor inom olika områden. Undersökningen mäter hur kommuninvånare ser på sin kommun. Vad är de nöjda med och vad kan förbättras?

Enkät i tre delar

Enkäten består av 86 frågor och är uppdelad i tre delar:

  • Del A. Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?
    Frågorna handlar bland annat om arbetsmöjligheter, bostäder och trygghet.
  • Del B. Vad tror eller tycker du om din kommuns verksamheter?
    Frågorna handlar bland annat om skolan, omsorg, kultur, gator och vägar.
  • Del C. Hur nöjd är du med invånarnas inflytande i din kommun?

Del i utvecklingsarbetet

Resultaten från undersökningen kommer att sammanställas och analyseras. Syftet är att de ska bli en del av alla kommunala verksamheters planering, målsättning och förbättringsarbete. I sin tur är det ett viktigt stöd till det lokala utvecklingsprogrammet, Lup.

Undersökningen pågår mellan den 6 september och 4 november. Resultatet av undersökningen kommer den 18 december.

Du som har blivit utvald att medverka – ta chansen att svara. Varje åsikt gör skillnad. Tack på förhand.