Motalas kulturstipendiater utsedda

Publicerad: 30 mars, 2020 kl 08:50

fyra ungdomar

Ellen Ekinge, Terence Axén Sandström, Hanna Adolfsson och Martin Chorell är Motala kommuns kulturstipendiater 2020.

Bildningsnämnden har beslutat vilka Motalabördiga kulturutövare som belönas med 2020 års kulturstipendier.

Årets två musikstipendium går till Ellen Ekinge och Terence Axén Sandström. Ellen är sångerska och Terence spelar piano. De är båda 18 år och tar lektioner på Kulturskolan.

Hanna Adolfsson är namnet på årets utvecklingsstipendiat. Hanna går just nu sin tredje termin på Calle Flygare Teaterskola och är 23 år gammal. Hon började sin bana mot skådespeleri och teaterregi i Gryningens barn- och ungdomsteater i Motala.

Det största kulturstipendiet belönas trombonisten Martin Chorell med. Martin är idag bosatt och verksam som musiker i Tyskland, men även han började spela på Kulturskolan i Motala.

På grund av coronaviruset har Kulturskolans dag och den traditionella stipendieutdelningen ställts in. I nuläget arbetas det för att stipendiaterna istället ska uppmärksammas i samband med Motala Kulturnatt den 24 oktober.


Texten Resultatmål 11: Ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, mot röd bakgrund, samt en ikon med teatermasker.
Nyheten är kopplad till resultatmål 11 – Ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Ett rikt kultur- och fritidsutbud är en viktig aspekt för folkhälsan och bidrar till mer välmående invånare. Vi ska vårda och uppmuntra det viktiga arbete som bedrivs av föreningar runt om i kommunen.