Motala skrev på för fossilfria transporter

Publicerad: 22 november, 2018 kl 11:05

Ett stort gäng personer som står på rad och håller upp diplom.

Alla kommuner i Östergötland har skrivit på Östgötautmaningen om fossilfria transporter senast 2030. Fotograf: Ulrika Hållstedt.

Senast är 2030 ska Motala kommun endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter. Vi behöver kraftsamla för att få ner utsläppen från transporter som påverkar klimatet.

Som en del i i projektet Östgötautmaningen har länets kommuner signerat Fossilfritt Sveriges Transportutmaning. Motalas kommunstyrelseordförande Kåre Friberg var på plats och skrev på för kommunens räkning.

– Det här är ett viktigt initiativ för framtiden. Motala kommun ska vara en föregångare i klimatpolitiken. Vår förhoppning är att det här även ska uppmuntra kommunens medborgare att göra klimatsmarta val, säger Kåre Friberg, kommunstyrelsens ordförande.

Fossilfria inrikestransporter

Östgötautmaningen är ett projekt som drivs av Energikontoret Östra Götaland. Alla länets kommuner samt Region Östergötland står bakom målsättningen att minska koldioxidutsläppen från transportsektor med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. För att visa vägen antar kommunerna och regionen Fossilfritt Sveriges utmaning att senast år 2030 bara utföra och köpa fossilfria inrikestransporter.

Signeringen skedde vid ett seminarium den 22 november då hinder och möjligheter för sänkning av koldioxidutsläpp diskuterades under ledning av Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Hög andel förnybart

Motala kommun jobbar aktivt med att minska utsläppen av koldioxid i verksamheten.

– Under 2017 var 59 procent av det fordonsbränsle som användes i kommunen förnybart.  Vi jobbar strukturerat mot förvaltningarna med att stötta dem att byta ut bensin- och dieseldrivna fordon mot exempelvis el eller biogas, säger Ulrika Hållstedt, klimatstrateg i Motala kommun.