Motala på offensiven för framtidens jobb

Publicerad: 5 december, 2017 kl 08:20

Kristoffer Böök föreläser för en grupp människor

Kristoffer Böök, VD för Bimex Verktyg AB och representant för Motalas branschråd för industri/tillverkning, tycker det är viktigt att de studenter som examineras från industriprogrammet är redo för arbetslivet i industrin. Fotograf: Jessica Henulin

Industrin går på högvarv, och bristen på utbildad arbetskraft hämmar tillväxten för de lokala företagen. Under måndagen samlades företrädare för branschen, arbetsförmedling, kommun och skolan för att stärka samverkan och hitta vägar framåt.

Bristen på utbildad arbetskraft i industrin blev smärtsamt tydligt i Jobbanalysen, som kommunen utförde i samarbete med Arbetsförmedlingen och Tillväxt Motala. Ekvationen med stora pensionsavgångar kontra relativt få ungdomar på väg in på arbetsmarknaden går inte ihop. Många unga, som står inför att välja utbildning, har också en bild av industriarbete som smutsigt och väljer därför andra vägar.

Nya samarbeten

För att förändra bilden krävs att alla aktörer bidrar: kommun, skola, arbetsförmedling och företag. Under måndagens träff låg fokus på att klarlägga rollerna och hitta nya sätt att samverka.

Kristoffer Böök, VD för Bimex Verktyg AB, representerar Tillväxt Motalas branschråd för industri/tillverkning. Han trycker på att det måste bli tydligt, både för ungdomar och vuxna runt omkring dem, hur industriarbetet har förändrats.

– Bilden av industrin är ofta att det bara handlar om monotona jobb, men det är långt ifrån sant i dag. Om man ska arbeta i industrin i dag så gäller det att använda hjärnan, säger han.

Hitta lokala arbetstillfällen

Kommunstyrelsens ordförande, Camilla Egberth, tycker att kommunen har en viktig roll att spela i att lotsa ungdomar rätt till de lokala arbetstillfällena.

– Vi vill verkligen samverka med Motalas näringsliv. Vi har nu gjort ett handslag med branschrådet om att behålla vårt industriprogram, och nu måste vi alla vara med och bidra för att få ungdomarna att välja en sådan utbildning, säger hon.

Konkreta uppgifter

Industribranschen kan bidra genom att göra industriprogrammet mer attraktivt genom praktik och konkreta, meningsfulla arbetsuppgifter.

– Kanske kan man som företag förlägga en del enklare produktion på skolan så att eleverna får känna att de gör något på riktigt. Det tror jag skulle öka engagemanget för utbildningen, säger Kristoffer Böök.