Motala kommun startar fritidsbank

Publicerad: 23 juni, 2020 kl 09:47

bild på olika typer av idrottsutrustning

I januari 2021 öppnar Motala kommuns fritidsbank. Det är som ett bibliotek men med sport- och fritidsprylar. Här kan den som vill gratis låna utrustning. Utlåningstiden är 14 dagar.

Efter beslut i bildningsnämnden kommer Fritidsbanken att byggas upp i Motala under hösten. En passande lokal ska väljas och personalorganisationen bestämmas. Målet är att kunna öppna Fritidsbanken i januari 2020.

– Det känns jättekul. Fritidsbanken blir en lägre tröskel till motion och rörelse, säger utvecklingsstrateg Karin Gren Lindholm.

Motala kommer att följa det koncept som den ideella föreningen Fritidsbanken äger. Den första fritidsbanken öppnade 2013 och nu finns det närmare 100 över hela Sverige.

Huvudsyftet är att få fler att prova på nya aktiviteter och idrotter och också att nå dem som kanske inte själva har kontakter för att låna saker.

– Fritidsbanken är bra på många sätt och viktig för folkhälsan. Genom den får fler chansen att prova på lek, idrott och fritidsaktiviteter. Den finns tillgänglig för alla – privatpersoner, skolklasser, turister, säger Karin Gren Lindholm.

Det kommer att finnas all typ av idrotts- och fritidsutrustning att låna helt gratis, från boxningshandskar till liggunderlag. Enligt konceptet ska inga prylar köpas in utan utbudet bygger på vad allmänheten skänker från förråd, garage och vindsutrymmen.

– Det är enkelt att låna. Det är bara att ladda ner en app och via den är det enkelt att boka sin utrustning. I appen får du också påminnelser om när det är dags att lämna tillbaka lånade prylar, säger Karin Gren Lindholm.


Texten Resultatmål 11: Ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, mot röd bakgrund, samt en ikon med teatermasker.
Nyheten är kopplad till resultatmål 11 – Ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Ett rikt kultur- och fritidsutbud är en viktig aspekt för folkhälsan och bidrar till mer välmående invånare. Vi ska vårda och uppmuntra det viktiga arbete som bedrivs av föreningar runt om i kommunen.