Motala kommun kör miljösmart med gas i tanken

Publicerad: 13 september, 2018 kl 15:55

En man som tankar en bil på en biogasmack.

Motala kommun värnar miljön genom att köra en stor del av sina fordon på biogas. Grön tumme upp för det, tycker Fredrik Feldt, teknisk chef. Fotograf: Jessica Henulin

Biogasen i Motala är lokalt producerad och helt förnybar.

– Att vi kan använda matrester och avloppsvatten till att driva bilar är riktigt miljösmart. Det är ett sätt att sluta kretsloppet, säger Fredrik Feldt, teknisk chef i Motala kommun.

Biogas bildas som en restprodukt på avloppsreningsverket, men behöver renas från koldioxid för att kunna användas som fordonsbränsle. Motala kommun började arbeta med biogas 2006, och de första fordonen som tankades med gas i stället för fossilt drivmedel var sopbilarna.

– Då hade vi ett långsiktigt tänk och sökte bidrag för att kunna bygga om Karshults reningsverk. Nu kan vi producera egen fordonsgas av avloppsvattnet, berättar Fredrik Feldt.

Smart resursanvändning

Gasen kan tankas i macken intill reningsverket och används både i kommunens fordonsflotta och av privata bilister. Den andra biogasmacken i Motala ligger på Drakvägen. Den gasen kommer i första hand från Tekniska verken i Linköping, som producerar biogas av våra gröna påsar med matavfall.

Att kunna ”köra på” avfall, både det vi spolar ner i toaletten och matrester, innebär ett smart utnyttjande av våra resurser som är nödvändigt om vi ska kunna ställa om till ett fossilfritt samhälle. Ju fler bensin- och dieselfordon som ersätts med biogasdrift, desto större är miljönyttan.

– I Motala ligger vi väldigt långt framme och många av våra kommunala fordon går på biogas. Vår långsiktiga strategi är att fortsätta med biogas, eftersom den är helt förnybar och inte bidrar med någon fossil koldioxid till atmosfären, säger Fredrik Feldt.

Bäst att kombinera

I alla verksamheter är det dock inte praktiskt att använda biogas som bränsle. En biogasmack innebär en stor investering. Därför finns det inte så många, och det kan vara långt till närmsta tankställe. Lösningen för att nå ett hållbart resande i framtiden är enligt Fredrik Feldt att kombinera olika fordonstyper.

– Ibland fungerar det bra med biogas, och då ska man använda det. I andra fall kanske det är en elbil som är bäst. Men den mesta miljövinsten får man ju förstås om man låter bilen stå helt och hållet, och tar cykeln eller åker kollektivt. Där har ju vi i kommunen ett ansvar att planera samhället så att vi underlättar detta.


Läs mer

Miljö och klimat

Lastcykeln ersätter bilresor i stan