Motala kommun inför publik wifi

Publicerad: 19 juni, 2018 kl 16:39

kvinna som tittar på sin smarta telefon i utomhusmiljö.

Snart kommer du att kunna surfa på mobilen utomhus i Motala.

Nu blir det snart enklare att surfa på mobilen utomhus i Motala kommun. Kommunstyrelsen har fattat beslut om att införa publik wifi på offentliga platser.

Tillgång till wifi-nät är något som efterfrågas allt mer. De flesta är ständigt uppkopplade via sin mobiltelefon och använder trådlösa nätverk för att kunna ta del av olika tjänster, så som kartor, sociala medier, nyheter, filmklipp och olika samhällstjänster.

– Det är väldigt positivt för Motala som kommun att vi kan erbjuda den här möjligheten. Det är en viktig service till våra medborgare och besökare att vi erbjuder ett lätt sätt att koppla upp sig mot internet för att kunna söka information eller utnyttja olika typer av tjänster, säger kommunstyrelsens ordförande Camilla Egberth.

Sammanhängande uppkoppling

Motala kommun erbjuder tidigare publik wifi i biblioteken samt i vissa andra kommunala byggnader, men har inte haft något nät som varit tillgängligt utomhus. Nu har kommunstyrelsen fattat beslut om att teckna avtal med en leverantör, The Cloud, som erbjuder en helhetslösning för trådlösa nät i kommuner.

– Vi vill erbjuda både Motalabor och besökare en positiv upplevelse när de rör sig i våra offentliga miljöer. Många efterfrågar att kunna vara ansluten till en sammanhängande uppkoppling när de rör sig mellan olika platser, och inte vara hänvisad till olika nät hos olika näringsidkare, fortsätter Camilla Egberth.

Innan det trådlösa nätverket kan sättas i drift måste avtal tecknas med The Cloud och vissa andra förberedelser göras. Förhoppningen är att det publika wifi-nätet kan komma till stånd under 2018.

Skyltfönster för Motala

Motala kommun står för och bekostar det övergripande systemet. Men olika aktörer, inom exempelvis handel och besöksnäring, måste gå samman och ansvara för uppsättning och drift av accesspunkter inom de områden som kan vara aktuella. Detta arbete hålls ihop av näringslivsbolaget Tillväxt Motala. Tänkbara platser skulle kunna vara runt Stora torget, hamnen och stråket från centralstationen in mot centrum, men det är inte beslutat ännu.

Den som vill ansluta sig mot det publika nätet kommer först att landa på en startsida. Där finns möjlighet att visa information om olika besöksmål, viktig kommunal information med mera.

– Det blir ett skyltfönster för Motala där vi kan visa vad vi har att erbjuda besökare. Jag tror det finns många möjligheter att bygga vidare på som kan göra Motala till en ännu mer attraktiv kommun, säger Camilla Egberth.