Motala kommun bidrar för att minska klimatutsläpp

Publicerad: 20 september, 2018 kl 13:13

Ett fotomontage med en man som tankar biogas, två kommunanställda som står med cyklar, och ett jordklot.

Biogas i tanken och förmånscykel till anställda. Två sätt som Motala kommun värnar klimatet på.

Världen måste ställa om för att motverka klimatförändringarna. Motala bidrar genom att sträva mot exempelvis en fossilfri fordonsflotta och satsning på solel och energieffektiva byggnader.

I Motala kommuns lokala utvecklingsprogram för mandatperioden 2015 – 2018 utpekas ett nyskapande och hållbart Motala som ett av tre prioriterade områden. Kommunen ska vara en föregångare och som visar vägen och skapar hållbara förutsättningar för både invånare och verksamheter.

– En av våra profilfrågor är biogas. Vi både producerar gas själva på reningsverket och genom gröna påsen, och sedan används biogas som fordonsbränsle i kommunens bilar. Det blir ett kretslopp, säger Ulrika Hållstedt, Motala kommuns klimatstrateg.

Ligger långt fram

Hon håller på att ta fram en klimat- och energiplan för kommunen. Huvudsyftet är att minska samhällets utsläpp av växthusgaser. I det arbetet har hon gjort en nulägesanalys av utsläpp, energiförbrukning, vilka fordonsbränslen som används och så vidare. Dels inom kommunen som geografiskt område, dels hos kommunen som organisation.

– Det vi kan se är att kommunen ligger ganska långt fram, men vi kan förstås bli bättre. I Motala kommuns fordon tankas 59 procent förnybart bränsle, främst biogas och HVO, som är en fossilfri diesel, säger Ulrika Hållstedt.

Främja cykling

Motala kommun jobbar också aktivt med att på olika sätt främja cykling, genom exempelvis att det finns möjlighet för medarbetare att ta elcykel till tjänsteärenden i stället för bil. Anställda i Motala kommun kan också få förmånscykel till ett lågt pris. Sopsaltning av cykelbanor har gjort att fler kan cykla året runt.

– Vi inom kommunen vill vara föregångare, men vi måste jobba tillsammans med kommunmedborgarna och företagen om vi ska kunna vända trenden och rädda klimatet. Alla har ett ansvar att se över exempelvis sin konsumtion, att inte ta bilen korta sträckor och äta mer grönt, säger Ulrika Hållstedt.

Diagram

Är du intresserad av den statistik som nulägesanalysen visar? Här hittar du siffror över utsläpp och energianvändning. (PDF, 311 kB)


Läs mer om hållbara transporter

Lastcykeln ersätter bilresor i stan

Motala kommun kör miljösmart med gas i tanken