Motala kommun bäst i Östergötland på förnybart bränsle

Publicerad: 30 januari, 2019 kl 11:36

En man som gör tumme upp framför en sopbil.

Ulf Lundqvist, enhetschef på avfallsenheten, gör tumme upp för sina sopbilar som går på biogas och HVO (förnybar diesel). Fotograf: Jessica Henulin

Motala kommun är bäst i Östergötland när det gäller att köra kommunens fordon på förnybara bränslen.

– Det är roligt att kommunen kan vara en föregångare och möjliggöra att det går att tanka förnybart i Motala kommun, säger Ulrika Hållstedt, klimatstrateg i Motala kommun.

Motala skrev tillsammans med länets övriga kommuner och Region Östergötland på Östgötautmaningen i november. Målsättningen med den är att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn med 70 procent till år 2030 (jämfört med 2010). För att visa vägen förbinder sig kommunerna och regionen att senast 2030 bara utföra och köpa fossilfria inrikestransporter.

Östgötautmaningen har sammanställt en nulägesrapport, och det visar sig att Motala ligger bra till.

61 procent fossilfritt

Hela 61 procent av Motala kommuns drivmedelsanvändning var 2017 fossilfri. Det är bäst i Östergötland. Snittet för Östgötakommunerna ligger på 29 procent.

– Det här visar att vi ligger bra till men vi har förstås långt kvar. Det gäller att vi håller i och jobbar vidare med att byta ut fossilt mot förnybart, säger Ulrika Hållstedt.

Lokal biogas

En verksamhet som har kommit långt, och som står för en stor del av kommunens transporter, är avfallsenheten. De flesta sopbilar går på biogas och resten på HVO, som är förnybar diesel. Alla nya bilar som köps in har biogasdrift. Biogasen produceras lokalt på Karshults avloppsreningsverk.

– Vi har kört helt fossilfritt i fem år nu. Nämnden tog ett beslut om att vi skulle bli fossilfria och det blev vi också i princip över en natt efter att vi började med HVO i stället för diesel. Det är positivt även för personalen, de tycker det är så skönt att slippa diesellukten, säger Ulf Lundqvist, chef för avfallsenheten.

Pengar från Klimatklivet

Nyligen fick man också besked om att Naturvårdverket beviljar klimatinvesteringsstöd, det så kallade Klimatklivet, med 1,5 miljon kronor för inköp av nio biogasdrivna sopbilar och en lastbil.

– Jag tycker det är jättekul att vi kan fortsätta vår resa mot fossilfria transporter. Extra positivt att vi får möjlighet att köpa in en lastbil för långväga transporter som går på flytande biogas. Det är ett bränsle som gör det möjligt för den tunga lastbilstrafiken att köra långa sträckor med förnybart drivmedel, säger Ulf Lundqvist.