Motala gör #gröntummeupp

Publicerad: 15 mars, 2018 kl 12:54

Motala gör tummen upp för renslickade tallrikar

Motala kommun gör tummen upp för miljösmarta val. Den 19 mars lanseras ett nytt koncept för att inspirera och vägleda i de val som gynnar vår miljö. Med hjälp av en symbol i form av en grön tumme och taggen #gröntummeupp, tillsammans med ordinarie miljöinformation, ska det bli lätt att göra rätt.   

– Våra gemensamma insatser till miljön i Motala, Östergötlands sjöstad, ger oss bra förutsättningar till god hälsa för många generationer framöver, säger Agneta Niklasson, Tekniska nämndens ordförande (MP).

– Vi har jobbat under lång tid med frågan och vi är duktiga inom många områden med goda resultat, exempelvis inom kost, avfall och naturvård. Men vi behöver bli ännu bättre. En utmaning för oss alla är att leva mer miljösmart i vår vardag, säger Marie Kristoffersson, Miljöstrateg.

– Att som enskild eller i grupp t ex samfällighet eller byalag bestämma sig för att göra miljösmarta val, sporrar många gånger fler att göra detsamma. Tips och idéer mellan invånare ger både positiva och roliga effekter för hela kommunens utveckling. #Gröntummeupp ser vi ska bidra som inspiratör och vägledare för ett ökat engagemang, säger Camilla Areflykt, Kommunikatör/PR och Varumärke

Tummen upp för renslickade tallrikar
I samband med lansering belyser kommunen frågan om hur vi alla kan bidra till att minska vårt matsvinn. I Motala slänger vi ca 54 kg matavfall per person och år vilket påverkar vårt gemensamma koldioxidutsläpp. Här kan många små förändringar göra stor skillnad.

Earth Hour som också genomförs med ett antal aktiviteter och med start samma vecka, lyfter likaså frågan som handlar om mat. Bland annat serveras klimatsmart mat på våra förskolor och skolor.

Ge tips, dela med dig och tagga #gröntummeupp från och med 19 mars.

Läs mer om kommunens miljöarbete på motala.se/miljo