Motala går framåt i företagsranking

Publicerad: 2 oktober, 2018 kl 13:11

Motala kommun går starkt framåt i Svenskt näringslivs ranking över kommunernas företagsklimat.

– Det är glädjande att vi nu ser resultat från det handslag som gjorts mellan kommunen och näringslivet för ett bättre företagsklimat. Aktiva satsningar ger effekt, säger Camilla Egberth, kommunstyrelsens ordförande.

Svenskt näringsliv rankar Sveriges kommuner en gång om året när det gäller företagsklimat. Motala kommun ökar totalt 21 platser och hamnar på plats 221. Rankingen bygger på ett antal olika delar, bland annat enkäter till företagare. Vissa faktorer kan kommunen bara indirekt påverka, medan andra påverkas av företagarnas kontakt med kommunens organisation.

Bemötande och handläggningstider

Motala ökar 99 placeringar på området ”Service till företagen”. Det handlar framför allt om bemötande och handläggningstider, och är starkt förknippat med hur företagarna upplever företagsklimatet i sin helhet. Motala går även starkt framåt på punkten ”Allmänhetens attityder” (+61 placeringar) och ”Skolans attityder” (+67 placeringar).

– Vi får nu ett kvitto på att våra satsningar ger resultat. Dessutom bygger den här rankingen på 2017 års siffror och med tanke på de satsningar som gjorts under året är jag övertygad om att vi kommer se ytterligare resultat i rankingen som presenteras nästa år. Vi kan också se att satsningarna på skolan, med UF-företagande och entreprenörskap, varit framgångsrikt, säger Camilla Egberth, kommunstyrelsens ordförande.

Förbättrar servicen

Motala kommun och näringslivsorganisationen Tillväxt Motala har gjort ett formellt handslag för att förbättra företagsklimatet i kommunen. Ett intensivt arbete påbörjades förra hösten med att kartlägga och analysera Motalas företagsklimat. Över 300 företag har varit delaktiga i arbetet genom företagsbesök, workshops och enkäter.

– En slutsats som vi har dragit är att det är väldigt viktigt att vi förbättrar vår service och vårt bemötande gentemot företagen. Därför genomför vi utbildningar riktade mot nyckelpersoner och chefer i just detta, säger Jan Holmberg, utvecklingschef i Motala kommun.