Motala firade Finland 100 år

Publicerad: 6 december, 2017 kl 15:40

tåg med människor ledda av fanbärare

Efter konsert och tal i Motala kyrka tågade deltagarna i firandet genom stan. Fotograf: Jessica Henulin

I år firar Finland 100 år som självständig stat. Det uppmärksammades stort i Motala på födelsedagen den 6 december.

Motala kommun är sedan 2013 ett finskt förvaltningsområde. Det betyder att det finska språket har ett förstärkt skydd och att man kan använda finska i sina kontakter med kommunen.

Finlands 100-årsjubileum uppmärksammades under onsdagen i samverkan med Motala församling i Motala kyrka med konsert och tal.

två män vid talarpodietKommunfullmäktiges ordförande Elias Georges höll tal och talade bland annat om Finlands och Sveriges gemensamma arv. Fotograf: Jessica Henulin

Kommunfullmäktiges ordförande Elias Georges höll ett tal om Sveriges och Finlands gemensamma arv och hur Sverige inspirerats av grannlandet i öst i många avseenden.

– Motala är en plats att mötas över nationsgränserna. Vår industriella historia har gett oss ett fantastiskt arv. Många människor har fått komma hit för att få arbete och trygghet. Låt oss fortsätta så in i framtiden, sa Elias Georges.

en man som sjunger och en som spelar dragspel i kyrkan.
Hannu Lehtikangas och Harri Kuusijärvi underhöll med finska sånger och dragspel. Fotograf: Jessica Henulin

Veijo Nikka talade om Finlands historia under de senaste 100 åren. En svår tid med många umbäranden för den finska nationen, men som man har tagit sig stärkt igenom.

Sira Jokinen berättade om hur det var att växa upp som ung Sverigefinne i Motala och varför det kändes så viktigt att lära sig det finska språket och kulturen.

Fyra äldre personer får blommor
Krigsveteraner boende i Motala tackades med blommor. Fotograf: Jessica Henulin

Firandet fortsatte under eftermiddagen och kvällen på Folkets hus.


Du vet väl om att du kan läsa finska nyheter på Motala kommuns hemsida?