Motala får 25 miljoner för arbete mot segregation

Publicerad: 1 november, 2018 kl 10:56

Ungdomar som står utomhus och pratar och skrattar.

Motala kommun får 25 miljoner kronor från Tillväxtverket för arbete mot segregation. Pengarna ska gå till insatser inom fem fokusområden som pekats ut av regeringen.

Motala är en av 32 kommuner i landet som har haft möjlighet att ansöka om statliga medel för att stärka det långsiktiga arbetet med att minska segregationen i utsatta områden. Nu har Tillväxtverket handlagt Motala kommuns ansökan och beslutat att en summa på drygt 25 miljoner kronor utbetalas under perioden 2018-2020. Pengarna ska gå till insatser mot segregation inom fem utpekade områden:

  • Minskad boendesegregation
  • Ökad sysselsättning
  • Förbättrade resultat i skolan
  • Demokrati och civilsamhälle
  • Minskad brottslighet

– Det pågår en kartläggning av Motala kommun ur ett segregationsperspektiv. Nästa steg blir att identifiera vilka konkreta insatser som kan vara aktuella. Det kan röra sig om aktiviteter inom olika verksamheter i kommunens organisation, men också om stöd till föreningslivet exempelvis, säger Lena Henricson, utvecklingsstrateg och samordnare för den strategiska arbetsgrupp som arbetar med segregationsfrågan inom Motala kommun.

Hon är glad över att Tillväxtverket nu har beslutat om resurser till Motala kommun och tror att vi kommer att hitta sätt där pengarna verkligen kommer till nytta.

– Vi gör väldigt mycket redan i dag, men det är klart att med det här tillskottet kan vi göra ännu mer. Det är viktigt att vi tänker långsiktigt och sektorsövergripande, och jobbar kunskapsbaserat så att vi vet att insatserna verkligen gör nytta. Inte bara på individnivå, utan i hela samhället, säger Lena Henricson.

Hon vill också lyfta fram det stöd som Motala kommun har fått från Delegationen mot segregation, som besökte Motala tidigare i höstas, när det gäller att ta fram åtgärder mot segregation.