Motala en del av Inspirationsdagen 2019

Publicerad: 18 mars, 2019 kl 15:56

tre personer framför vit duk

När Svenskt Näringsliv anordnade en inspirationsdag pratade utvecklingschef Jan Holmberg, till höger, om Motala kommuns arbete för ett företagsklimat i toppklass.

Arbetet mot ett företagsklimat i toppklass mattas inte av. På Svenskt Näringslivs inspirationsdag 2019 berättade utvecklingschef Jan Holmberg om kommunens och Tillväxt Motalas åtgärdsplan.

Varje år arrangerar Svenskt Näringsliv en inspirationsdag. Under dagen får besökarna ta del av inspirerande exempel på hur kommuner kan arbeta för att skapa bättre förutsättningar för företag.

I år var Motala kommun ett sådant exempel och på plats från Motala fanns kommunstyrelsens ordförande Kåre Friberg, utvecklingschef Jan Holmberg och Tillväxt Motalas VD Magnus Lindberg.

Motala ett gott exempel

Det var Sofia Sjöström, regionchef på Svenskt Näringsliv, som valde ut Motala:

– Jag vill lyfta Motala just för deras arbete över partigränserna och för det tydliga mandat tjänstemännen fått från politiken. Men också samarbetet med de lokala, engagerade företagen genom de olika branschråd som finns tillgängliga genom Tillväxt Motala. Det är kul att visa på en kommun som kämpar och vill uppåt och framåt, säger Sofia Sjöström.

Tillsammans med representanter från två andra kommuner höll utvecklingschef Jan Holmberg i en workshop med rubriken ”Höj ambitionerna tillsammans – strategiarbete med företagare”. Andra teman under dagen var ”Företagarens väg genom myndighetsdjungeln” och ”Större nytta för skattepengarna genom smartare upphandlingar”.

– Det känns förstås bra att kunna sprida information om hur vi arbetar för ett förbättrat företagsklimat i vår kommun. Förhoppningen är att andra kommuner kan lära av oss, samtidigt som vi får inspiration av hur andra jobbar med frågan, säger Jan Holmberg.

Här kan du läsa mer om utvecklingschefens tankar kring näringslivsklimatet.