Motala bibliotek gör VR-filmer för äldre

Publicerad: 14 september, 2020 kl 16:16

kvinna med solglasögon och hjälm står på plattform. bakom syns en vidsträckt utsikt över Motala

Virtuella turer blir verklighet genom Motala biblioteks VR-projekt. Nyligen filmade Emelie Ekholm, från Digidelcenter på biblioteket, utsikten från en av radiomasterna på Bondebacka. Den främsta målgruppen för VR-upplevelsen är hyresgäster på äldreboenden.

Nu har hyresgäster på äldreboenden i Motala möjlighet att bli mer delaktiga i samhället genom speciella glasögon.
Det är Motala folkbibliotek som genomför ett projekt om virtuell verklighet, VR.

Regionbibliotek Östergötland har tillsammans med Motala, Åtvidabergs och Ödeshögs bibliotek i ett år drivit projektet Digitala tjänster för alla. Projektet skulle ha avslutats till sommaren 2020, men med anledning av pandemin har projektet förlängts.

Bland annat handlar det om att kliva in i en virtuell verklighet, VR, genom att testa VR-glasögon. På så vis kan olika miljöer visas för målgruppen, hyresgäster på äldre- och LSS-boenden.

Filmade Motalamiljöer

Under sommaren har bibliotekets sommarjobbare Anton Flis och Vilgot Palm filmat och fotograferat Motalamiljöer i 360 grader. De har handletts av Emelie Ekholm på bibliotekets Digidelcenter och Inger Hollström Flis, bibliotekarie med inriktning på bland annat tillgängliga medier. Även Susanne Kastbom, verksamhetsansvarig för Digidelcenter, medverkar i projektet.

Hyresgästerna på äldreboendena har fått ge förslag på vad de vill se i VR-glasögonen. Exempel på miljöer som de efterfrågar är Motalabron, kyrkor, Göta kanal, stadsmiljöer och museer.

Förutom bilder och filmer som kan ses i VR-glasögon kommer det att köpas in böcker som knyter an till bilderna. På så vis går det att göra samtals- och upplevelsepaket som kan användas i samkväm med de äldre.

Bilder och filmer kommer att göras tillgängliga på Youtube så att även andra kan ta del av dem.


Texten Resultatmål 6: Tillgänglighet och inflytande, mot grön bakgrund, samt en ikon med pratbubbla.
Nyheten är kopplad till resultatmål 6 – Tillgänglighet och inflytande. Det innebär att vi strävar efter att medborgare ska få större insyn i politiska processer och uppleva möjlighet till inflytande. Motalabor ska uppleva en god service och ett gott mottagande vid kontakt med kommunen.