Möt Maria Schenström, stolt stödassistent

Publicerad: 14 juli, 2020 kl 10:42

Maria Schenström försöker i sitt arbete stötta funktionshindrade att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Maria Schenström arbetar som fast vikarie för att stötta funktionshindrade i kommunens grupp- och serviceboenden. Hon ser sitt arbete som varierande då hon i dagsläget byter mellan tretton arbetsplatser. Det är också en utmaning att hjälpa en funktionshindrad leva ett självständigt liv som möjligt utifrån deras förutsättningar.

Vad innebär ditt jobb?

– Jag är fast vikarie inom bemanningsenheten hos sociala resursverksamheten. Vi arbetar efter LSS-lagen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). I mitt arbete ersätter jag ordinarie personal vid sjukdom, semester och övrig frånvaro.

Det är ett flexibelt arbete med, just nu, tretton arbetsplatser. Jag kan få ersätta personal i service- och gruppboende, assistans och daglig verksamhet.

Det bästa med mitt jobb är att jag får träffa så många människor, både arbetskamrater och boende/brukare. Man får så mycket tillbaka och blir alltid väl mottagen.

Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter?

– Bemanningsenhetens huvudsakliga uppdrag är att bemanna våra verksamheter vid korttidsfrånvaro. Arbetsuppgifterna skiljer sig mycket åt beroende på var jag blir bokad för dagen och på brukarens förutsättningar, behov och önskemål. Oftast handlar det om personlig vård, i hemmet förekommande uppgifter eller handling och ledsagning. Ibland följer jag med på aktiviteter utanför hemmet såsom dans, bowling eller simning.

Vad är det bästa med ditt arbete?

– Jag tycker att jag har världens bästa arbete. Det är så roligt att arbeta med personer som har funktionsvariationer. Alla är unika på sitt sätt och man får så mycket glädje och tacksamhet tillbaka. Ingen dag är den andra lik.

Hur är det att arbeta med ditt arbete?

– Det är utmanande, stimulerande och mycket omväxlande. Man har många arbetsplatser och därmed breda kunskaper om olika funktionshinder.

Varje individ bemöts utifrån sina egna behov och önskemål.

Vad är du mest stolt över med ditt arbete?

– Att jag känner att jag gör skillnad för en människa. Jag hjälper dem att leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån deras förutsättningar.

Tre positiva ord

– Glädje, omväxling och ödmjukhet.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

– Det beror lite på var jag har blivit bokad. Ibland blir jag bokad på morgonen och sen ombokad, om det uppstått ett behov på en annan arbetsplats. Vissa dagar kan jag ha flera arbetsställen. Jag jobbar nätter också.

När jag kommer till en arbetsplats så börjar jag med att uppdatera mig på om något nytt har inträffat sedan jag senast var där. Det finns strukturpärmar och genomförandeplaner som visar hur en brukare ska bemötas samt önskemål och behov. Jag ser efter om det finns något särskilt inplanerat under dagen.

Är jag hemma hos någon, så är det morgonbestyr först. Jag är behjälplig med matlagning och skötsel av hemmet. Jag följer med på aktiviteter eller inplanerade besök hos tex sjukvården. På kvällarna väntar matlagning, förberedelse för nästa dag eller att bara umgås tillsammans med ett parti yatzy.

Arbetar jag inom daglig verksamhet så börjar dagen med uppdatering och planering åt deltagarna. Det är viktigt att de får en meningsfull arbetsdag med rätt arbetsuppgifter utifrån sina förutsättningar.

Det är svårt att beskriva en typisk arbetsdag eftersom jag går till olika arbeten varje dag. Det är det som gör mitt arbete så roligt och spännande. Man tröttnar aldrig.

Hur bör man vara för att trivas med ditt arbete?

– Återigen, flexibiliteten går som en röd tråd för den som är anställd inom bemanningsenheten.

Man måste våga utmana sig själv då man har många arbetsplatser och möter många människor med olika behov och förutsättningar. Det är viktigt att vara ödmjuk också, att se och förstå människan man möter. Empati och inlevelseförmåga är viktiga hörnstenar inom all vård och omsorg.

Vem skulle du rekommendera ditt jobb?

– Det här är ett jobb för dig som vill ha ett omväxlande arbete med stor flexibilitet. Du bör klara av att jobba med händerna på ryggen. Mycket handlar om muntligt stöd så brukaren får känna sig självständig och delaktig i sin vardag.

Vad tycker du om dina kollegor?

– Det är ett glatt och roligt gäng på omkring 30-35 personer. Alla gör ett fantastiskt arbete där ute och är guld värda.

Vi har god sammanhållning och är måna om varandra. Vi träffas en gång i månaden på vår arbetsplatsträff och då har vi mycket att prata om. Det är alltid högt i tak. Ibland ses vi ute på någon arbetsplats då vi är bokade där samtidigt.

Jag har också väldigt många arbetskamrater ute i verksamheterna. De är minst lika viktiga som mina kollegor.

Hur bedömer du jobbmöjligheterna efter studier i ditt yrke?

– Jag bedömer dem som väldigt goda. Det finns alltid ett behov av vikarier i kommunen och i bemanningen. Om man får in en fot som timvikarie så kan det leda till ett vikariat eller fast anställning så småningom.

Hur är det att arbeta inom din förvaltning på Motala kommun?

– Jag trivs väldigt bra och har svårt att tänka mig att byta till något annat. Jag har alltid tyckt om att arbeta med människor på olika sätt.


Visste du det här om Maria Schenström?

Ålder: 50+

Bor: i radhus i Motala kommun

Intressen: Friluftsliv, umgås med vänner och familj, husdjuren och träning

Utbildning: Barnskötare, undersköterska

Har arbetat i bemanningen sedan: 10 år tillbaka.

Det visste ni inte om mig: Hade länge rekordet i kortdistans på Hällaskolan i Borensberg i min ungdom. Tävlade en del i friidrott.


Öppen, stolt och nyskapande

Motala kommuns kärnvärden är ju öppen, stolt och nyskapande. På vilket sätt är du öppen, stolt och nyskapande?

Öppen

Öppen för mig är att kunna ta till sig förändringar och nya idéer. Då utvecklas man automatiskt och får möjlighet att tänka utanför ramarna. Att få känna sig delaktig och kunna påverka verkar för en större öppenhet.

Stolt

Jag är stolt över mitt yrkesval och att arbeta i Motala kommun. Att få stödja och motivera människor med funktionsvariationer och ge dem en meningsfull vardag och en ökad självständighet.

Nyskapande

Jag ser hela tiden möjligheter till utveckling och nyskapande. Det är viktigt att se framåt och att arbeta lösningsfo