Möt Lara Kheiroujan, stolt integrationssamordnare

Publicerad: 27 juni, 2019 kl 08:06

Hon är mest stolt över arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Lara Kheiroujan arbetar som integrationssamordnare inom Motala kommun.

Lara Kheiroujan är glad att kunna göra Motala till en tryggare plats för barn och vuxna. Genom sitt arbete kämpar hon för att trycka tillbaka de krafter som hotar demokratin som exempelvis, främlingsfientliga åsikter och arbetar i syfte att lyfta det svenska samhällets demokratiska värderingar.

Vad innebär ditt jobb?

– Jag arbetar som integrationssamordnare på Introduktionsenhet för nyanlända – Bryggan. Det betyder att jag arbetar med alla frågor som rör integration av nyanlända östgötar som blir anvisade eller som själva väljer att bosätta sig i Motala.

Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter?

– De är väldigt varierande. Vi på Bryggan är ett team som arbetar med allt som rör det praktiska mottagandet av anvisade och självbosatta nyanlända till återsökning, registrering och kartläggning av barn och unga (både asylsökande och nyanlända) samt integration av samtliga från förskola och ut i vuxenvärlden. Samtliga anställda arbetar med individens rätt i fokus vilket gör det naturligt för oss att arbeta med frågor som rör mänskliga rättigheter så som barn och kvinnors rättigheter samt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck (HRVF).
Vi har ett bra samarbete med statliga och kommunala aktörer och myndigheter i kommunen vilket gör det lätt att slussa vidare individer vi möter till professionella när behovet av dessa finns. Samverkan är också en förutsättning för att vi ska lyckas med integrationen.

Vad är det bästa med ditt arbete?

– Att dagligen känna att jag gör skillnad. Vi arbetar för att stärka de demokratiska normer och värderingar som det svenska samhället vilar på. Vi arbetar för att göra Motala till en tryggare plats för alla barn och vuxna som väljer att kalla Motala sitt nya hem och vi arbetar dagligen för att trycka tillbaka krafter som hotar demokratin så som hedersnormer och främlingsfientliga åsikter och utryck.

Hur är det att arbeta med ditt arbete?

– Det är utmanande, roligt, otacksamt och tacksamt på en och samma gång. Mitt arbete har på många sätt utvecklat mig till en bättre och starkare individ. Många gånger tvingas vi finna mod att agera för att hjälpa utsatta eller ta ställning, vilket vi kanske hellre hade velat undvika men vi har en skyldighet att agera och arbetet på Bryggan gör det lätt att agera när vi måste.

Vad är du mest stolt över med ditt arbete?

– Många saker, men om jag måste välja en sak är det arbetet mot HRVF. I år inledde vi ett samarbete med elevhälsan, ungdomshälsan och socialtjänsten med flera som syftar till att vi tillsammans, mer aktivt, kommer arbeta förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck. Förhoppningarna är en övergripande handlingsplan som kommer stärka det förebyggande arbetet mot HRVF.

Vilka tre positiva ord beskriver bäst ditt arbete?

– Integration, jämställdhet och utveckling

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

– Detta är en svår fråga, det finns ingen typisk arbetsdag på Bryggan, i alla fall inte för oss som arbetar på mottagningen. Våra nyanlända kommer alltid först, deras behov och besök är alltid prioriterade och då vi inte alltid vet när de kommer eller vad de behöver hjälp med går det inte att förutspå hur veckan kommer att börja eller hur den kommer avslutas.
Men om jag inte får ett besök en måndag morgon så börjar min vecka på Bryggan med ett morgonmöte, där vi diskuterar händelser från föregående vecka och våra planer inför veckan. Därefter görs en eller flera överlämningar av barn och unga till Galaxens personal, utvecklingsledare och skolsköterska. Vi pratar om individer på intåg (anvisade (från anläggningsboende och kvot) samt anhöriga till redan bosatta i Motala). När kommer de? Finns det speciella behov? Varifrån kommer de från osv. ?
Efter mötet brukar jag skriva ner saker jag måste göra eller bli klar med under veckan. Det kan vara allt från att förbereda en föreläsning, ett möte, registrera nyanlända i vårt system Accorda till att avsluta och arkivera registrerade i systemet. Några timmar i veckan försöker jag lägga på omvärldsbevakning och uppdatering av kunskap och information om nya lagar och förordningar.

Hur bör man vara för att trivas med ditt jobb?

– Man bör ha ett öppet sinne, älska utveckling, kunskap och utmaningar, tycka om att diskutera och ibland ta i svåra frågor samt ha ett otroligt tålamod när det krävs för att klara av arbetet på Bryggan.
Vi arbetar med människor där flertalet har varit med om extremt svåra situationer, de behöver få tid att landa och bearbeta vad de varit med om och det händer att de behöver prata av sig utan att dömas på förhand.
Även om många säger att de är fördomsfria vill jag påstå att det inte finns någon enda individ på jorden som är helt fördomsfri. För att arbeta på Bryggan får inte de fördomar vi har ligga till grund eller påverka vårt arbete. Vår uppgift är att hjälpa de som kommer till oss att integreras in i det svenska samhället.

Vem skulle du rekommendera ditt jobb?

– Individer som har intresse för andra kulturer, som gillar att arbeta med människor och som har förståelse för att vi alla inte är lika men att våra likheter är fler än våra olikheter. Individer som är villiga att arbeta hårt för att förena istället för att dela upp. Här krävs stort tålamod, flexibilitet och förståelse för varje dag inte kan detaljplaneras i förväg.

Vad tycker du om dina kollegor?

– Jag älskar dem. De är dem, som förutom min familj, mest utmanar mina tankar. De diskussioner vi har om allt mellan himmel och jord utvecklar mig till en bättre människa varje dag. De stöttar mig när jag har dåliga dagar och de gläds med mig när jag har bra dagar. De pushar och peppar och går in i diskussioner där vi vrider och vänder på allt. Det kan handla om fördelar och nackdelar med mångkulturalism till vilka konsekvenser separata badtider för flickor och pojkar på simhallen har för samhällsutvecklingen.

Hur bedömer du jobbmöjligheterna efter studier i ditt yrke?

– Stora jobbmöjligheter. Så som världen ser ut idag med utsatthet, krig och klimatkatastrofer som utlöser varandra kan vi med säkerhet garantera att det alltid kommer finnas behov av integrationssamordnare och andra som arbetar med mottagning av individer som väljer att bosätta sig i Sverige.
Vidare så behövs det fler som arbetar med integration, fler som arbetar med frågor som rör jämställdhet och framförallt behöver vi fler som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck på lokal, regional och nationell nivå.

Hur är det att arbeta inom din förvaltning på Motala kommun?

– Det är bra, jag har en bra chef som ger mig frihet att utveckla mitt arbete och vi tillhör en förvaltning som förstår att vi måste vara flexibla i vårt arbete och ger oss därför också utrymme att vara det.


Visste du det här om Lara Kheiroujan?

Namn: Lara Kheiroujan
Yrke: Integrationssamordnare
Ålder: 36
Bor: Linköping
Intressen: Kunskap som jag gärna införskaffar mig genom att läsa och titta på dokumentärer. Jag är nyfiken på andra kulturer och religioner, gillar historia och politiska diskussioner (bäst är att diskutera med min familj som kan vara lika högljudda och passionerade som jag). Simmar och vistas i naturen på min lediga tid.
Utbildning: Dubbelexamen i Statsvetenskap och Arabiska med inriktning mot Mellanöstern och Nordafrika. Studerar även på fritiden mastersprogrammet i Statsvetenskap.
Arbetat här sedan: augusti 2014


Öppen, stolt och nyskapande

Motala kommuns kärnvärden är ju öppen, stolt och nyskapande. På vilket sätt är du öppen, stolt och nyskapande?

Öppen

Jag är öppen på så vis att jag vill lära mig nya saker, och att jag har en förståelse för att jag ger andra en chans att få ta plats och en röst att berätta om sin verklighet.

Stolt

Jag är stolt över mitt arbete som integrationssamordnare. Vi arbetar varje dag med att välkomna och integrera nya östgötar i vår kommun. Vi får se hur många av de vi möter utvecklas i det svenska språket, blir självförsörjande och utvecklas till östgötar som stärker och utvecklar demokratin i vårt samhälle.

Att arbeta på Bryggan innebär att jag får en chans att göra världen lite bättre för enskilda individer på hemmaplan och det är jag väldigt stolt över.

Nyskapande

Bryggan har aldrig stått still i utvecklingen, då vi arbetar med människor måste vi vara flexibla i vårt tänkande och arbete. Vi är nyskapande på så sätt av vi är bra på att anpassa oss efter rådande situation och har förståelse för att saker och ting inte blir bättre av att man gör som man alltid har gjort. Vi vågar tänja på gränserna och testa nya saker, för att förbättra och stärka den demokratiska utvecklingen.