Möt Kristina Stråkander, stolt socialsekreterare

Publicerad: 15 juni, 2017 kl 14:29

Kristina Stråkander, socialsekreterare, deltar i årets grupp av Stolt medarbetare.

15 juni 2017

Hur skulle du beskriva ditt arbete?

– Som socialsekreterare på socialkontorets ekonomimottagning arbetar jag myndighetsutövning gentemot personer som bland annat ansöker om ekonomiskt bistånd. Det innebär att jag så gott som dagligen träffar personer som söker vår hjälp. Det kan vara allt ifrån barnfamiljer, missbrukare, utlandsfödda, personer med funktionsnedsättning och/eller sjukdom. Variationen är lika stor som det finns människor.

Hur är det att arbeta med ditt arbete?

– Mitt arbete är mycket varierande och ingen dag är den andra lik. Jag kan ha en agenda för dagen men som i stort sett aldrig kan följas fullt ut då det ofta dyker upp personer som behöver hjälp, stöd eller rådgivning/vägledning omgående. Mitt arbete kräver att man har lätt för att fort ställa om från en situation till en annan samt att man har lätt för att samarbeta med andra aktörer, både inom förvaltningen men även med andra myndigheter och externa aktörer. Mycket av jobbet handlar även om att vägleda personer till rätt instanser i samhället där de kan få den hjälp och det stöd de behöver.
Det är mycket varierande och lärorikt. Jag får sätta mig in i många olika personer livsöden och på bästa och snabbaste sätt hjälpa dem till att kunna försörja sig själva vilket som tidigare nämnts kräver ett bra samarbete med andra aktörer.

… och vad är det bästa?

– Mötet med alla olika människor, variationen i arbetet.

Vad är du mest stolt över?

– Jag är stolt över att kunna ge personer den hjälp och det stöd de behöver så att de utifrån sina egna förutsättningar kan klara sig själva.

Med vilka tre ord skulle du beskriva ditt jobb?

– Varierande, spännande och utvecklande.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

–Inplanerade möten med klienter och samarbetspartners samt ofta även besök av mer akut karaktär. Dokumentation och utredningsarbete är också det en stor del av vardagen.

Hur bör man vara för att ha ditt arbete och vem skulle du rekommendera det till?

– Man behöver vara flexibel, självständig, utåtriktad, nyfiken och ha lätt för att samarbeta med andra människor. Man måste ha en förmåga att kunna möta personer på deras nivå och i deras livssituation. Man bör ha förmåga att prioritera sitt arbete och vara mycket stresstålig.
Jag skulle rekommendera jobbet till personer som har ett stort intresse för människor och för deras olikheter, svårigheter och möjligheter.

Vad tycker du om dina kollegor?

– Vi är en trygg och bra grupp med högt till tak där vi tillvaratar varandras olika kompetenser och erfarenheter och delar med oss till varandra.

Hur ser du på jobbmöjligheterna efter avslutad utbildning?

– I dagsläget är det mycket lätt att få jobb. Det saknas socialsekreterare på många socialkontor i landet.

Hur är det att arbeta på Motala kommun?

– Jag har bara goda upplevelser av min förvaltning och vill verkligen lyfta fram allt det som införs och händer på förvaltningen och i Motala kommun. När jag pratar med kollegor i andra kommuner så blir det än mer tydligt att vår arbetsgivare lägger ner mycket kraft på att deras medarbetare ska ha så goda arbetsvillkor som möjligt, allt för att stimulera folk som redan har en anställning att stanna kvar med sin erfarenhet men också för att locka till sig nya stolta och goda medarbetare.,

Namn: Kristina Stråkander
Yrke: Socialsekreterare, socialkontoret
Ålder: 45 år
Bor: Vadstena
Intressen: Hästar och hundar.
Berätta något om dig som ingen annan vet: Har inga hemligheter…
Utbildning: Social omsorg
Arbetat här sen: År 1996.


Öppen, stolt och nyskapande

Motala kommuns kärnvärden är ju öppen, stolt och nyskapande. På vilket sätt är du öppen, stolt och nyskapande?

Öppen
Mitt jobb är väldigt varierande och jag behöver med ett öppet sinne sätta mig in i människors olika livssituationer. Att på ett fördomslöst sätt bemöta våra klienter utifrån deras olika bakgrunder och livsvillkor utan värdering. Vi måste hela tiden tänka nytt och vara flexibla och anpassa oss efter samhällets behov samt vara öppna för förändringar och nya kunskaper.

Stolt
Jag är intresserad av myndighetsutövning och är stolt över att få arbeta med kompetenta kollegor som utför rättssäker handläggning och bemöter våra klienter på ett professionellt sätt. Jag är stolt över att få vara med i en arbetsgrupp som hjälper individer till egen försörjning och en högre och bättre livskvalitet.
Jag är stolt över att arbeta på en så bra arbetsplats som socialkontoret i Motala kommun är.

Nyskapande
I mitt arbeta måste vi hela tiden tänka nytt, utvecklas och förändras tillsammans med samhällets utveckling. Vi måste vara öppna för förändringar och nya kunskaper vilket genererar att vi måste skapa nya sätt att arbeta på.