Mobila Mer Fritid finns där Motalas ungdomar hänger

Publicerad: 18 april, 2019 kl 11:45

en kvinna och två män lutar sig mot ett innebandymål

Mer Fritid för barn & unga finns där de behövs. Bakom den flexibla och rörliga verksamheten står Susanne Törnberg, Stefan Svärd och Johnny ”Bison” Gustafsson. Fritidsledarna ser bara fördelar med den nya organisationen: ”Nu ser vi fler unga och kan göra mer nytta”. Fotograf: Sussie Slotter

Månadens goda exempel i april

Vikande besöksantal. En vilja att göra mer. Så föddes Motala kommuns mobila fritidsgård Mer Fritid.
Susanne Törnberg, Stefan Svärd och Johnny ”Bison” Gustafsson jobbar där behovet finns.

När färre unga kom till Skolgårda fritidsgård insåg personalen att något behövde göras. De ändrade arbetssätt, gick från traditionell fritidsgård till att vara mobila fritidsledare.

– Vi är nog ganska driftiga och vill utvecklas, så när vi fick okej körde vi igång, säger Susanne Törnberg.

De utgår från Skolgårda, där fritidsgården idag fungerar som ett uppehållsrum när Mer Fritid inte fixar aktiviteter på annat håll.

Finns där de behövs

Målgruppen är unga mellan tio och tjugo år. Mer Fritid jobbar där behovet finns och målet är att ordna gratis aktiviteter för alla.

– Det handlar om mjuka värden och ett demokratiskt samspel mellan ungarna och oss, säger Johnny ”Bison” Gustafsson.

– Ekön har ingen naturlig mötesplats så där har vi vårt fokus, säger Stefan Svärd.

Grunden är samarbete med skola, föreningar och andra externa aktörer. De använder sitt befintliga nätverk, men åker också runt och presenterar Mer Fritid.

De kan skapa en fotbollsturnering, hjälpa skolor på friluftsdagar och de stöttar IFK Motala på skridskoskolan.

Stefan Svärd ger ett exempel hur det skulle kunna gå till:

– Säg att det är problem i en tunnel, ungarna hänger där. Då säger vi inte att det är ett problem, vi fixar en aktivitet, kör ”tunnelfotboll” och lockar dit hundra ungdomar som umgås.

I sommar åker de med en grupp flickor till Sankt Anna. För att möjliggöra det har de återigen samverkat för att få förtroende hos vårdnadshavarna.

– Vi knyter kontakter, skapar aktiviteter.

– Det är ett viktigt och himla kul jobb. Det är en vinst för alla parter. Vi kan enklare nå ut i ytterområdena och använder vårt material bättre, säger ”Bison” Gustafsson.

Flexibelt och mobilt är modellen

Att arbeta flexibelt och mobilt går att överföra till många verksamheter, menar de.

– Det är lätt att bli fastlåst i sin miljö. Genom att tänka annat blir det nya förutsättningar. Flytta ut verksamheten, ha gående möten, prova arbetsrotation, säger Susanne Törnberg.


Månadens goda exempel är till för att sprida idéer som har bidragit med smarta lösningar inom Motala kommuns verksamhet. Det kan till exempel handla om effektivare arbetssätt, nya samarbeten och utvecklade tjänster med stöd av ny teknik. Dela med dig av genomförda idéer! De kan komma till användning och inspirera fler.