Miljö och säkerhet i fokus på nya Tuddarp

Publicerad: 19 april, 2018 kl 08:58

Två män som står med reflexjackor och hjälmar på en byggarbetsplats.

Richard Eriksson, arbetsledare på Kanonaden, och Linus Öberg, projektledare på Motala kommun, tycker att det är roligt att man nu kan se den nya återvinningscentralen på Tuddarp växa fram. Fotograf: Jessica Henulin

I höst invigs den nya återvinningscentralen på Tuddarp. Den byggs intill den gamla och kommer göra det säkrare och enklare för Motalaborna att slänga sitt avfall på ett miljöriktigt sätt.

Byggnationen av Tuddarps nya återvinningscentral pågår för fullt. Nu när vintern har passerat och tjälen gått ur marken är det full aktivitet för att hinna få den klar till hösten.

– Det är roligt nu när man kan börja se hur det kommer att se ut. Det kommer finnas gott om plats för att ta hand om Motalabornas avfall och vi har även tagit höjd för framtida behov, berättar Linus Öberg, avfallsingenjör på Motala kommun och projektledare för den nya återvinningscentralen.

en stor grå byggnad med tre ingångar
I infartsbyggnaden, som kommer att få ett utbyggt tak över ingångarna, kommer man att kunna lämna saker för återbruk, farligt avfall samt elektronik. Fotograf: Jessica Henulin

Återbruk = miljötänk

Den nya infartsbyggnaden med tre skjutdörrar har kommit på plats, och den kommer att få ett utbyggt tak som besökare kan parkera under. I den första ingången kan man lämna möbler och saker för återbruk, det vill säga sådant som kan användas igen.

– Det är en del av vårt miljötänk. Det är alltid bättre för miljön att återbruka saker än att slänga dem, även om materialet kan återvinnas, säger Linus Öberg.

I nästa port kan farligt avfall lämnas över disk och tas omhand på rätt sätt. I den tredje porten lämnas elektronik.

Dubbelt upp

Sedan kommer man att kunna köra upp på rampen och slänga olika typer av avfall i containrar. Där råder backningsförbud, vilket gör det säkrare än dagens lösning då backande bilar blandas med gående. Antalet containerplatser är dubbelt upp mot vad man har i dag.

– Det gör att vi kan arbeta flexibelt och använda platserna efter behov. Vissa tider på året kanske vi inte behöver ha alla platser öppna.

en stor yta med armeringsjärn.
På den stora så kallade flexytan kommer man att kunna backa intill och slänga exempelvis ris, grenar, löv, tegel och betong. Den är väl tilltagen för att kunna anpassas för framtida behov. Fotograf: Jessica Henulin

Flexibel yta

När man passerat rampen kommer man ner på en yta där det är tillåtet att backa intill kanten där man kan häva ut skrymmande avfall, exempelvis ris/grenar, löv/gräs och tegel/betong. Även den ytan är flexibel och kan anpassas för förändringar och framtida behov.

– Vi har tänkt mycket på säkerheten och en stor del i det är att tunga fordon, exempelvis våra egna arbetsfordon och entreprenörer som hämtar avfall, inte blandas med kunder som slänger avfall, säger Linus Öberg.

Störningar vid befintlig återvinningscentral

Någon gång inom de närmsta veckorna kommer arbetsområdet att krypa intill den befintliga återvinningscentralen. Det innebär att infarten kommer att behöva flyttas några meter och det blir lite mer trångt att komma in. Tunga fordon som används för att tömma containrarna behöver samsas på samma yta som besökare. Det gäller alltså att ta det lugnt och inte ha för bråttom när man ska slänga sitt avfall. Den lösningen kommer att råda tills den gamla återvinningscentralen stängs och den nya invigs.

På den yta som i dag upptas av dagens återvinningscentral kommer en ny personalbyggnad för avfallsenheten att byggas.

Läs mer om kommunens arbete med återvinning och avfall.