Mikaels idé om tillgängligt reservat blev verklighet

Publicerad: 10 maj, 2019 kl 14:05

Två personer utomhus i naturen, den ena sitter på en elskoter, vatten i bakgrunden.

Man mår bra av att vara ute i naturen, både i kropp och själ, säger kommunekolog Staffan Carlsson och Mikael Andersson, som behöver sin elskoter för att ta sig fram. Fotograf: Jessica Henulin

Det kan löna sig att höra av sig till Motala kommun med en synpunkt. Mikael Andersson, som har svårt att gå, ville att naturreservatet Sjöbo-Knäppan skulle tillgänglighetsanpassas. Nu har han fått sin vilja igenom.

 

Mikael Andersson har en CP-skada som gör att han har svårt att röra sig. Han tar sig fram med bilen eller med sin elskoter, men i naturen är det oftast svårt för den som inte kan gå ordentligt.

Och det är synd, tycker han.

– Jag är en naturmänniska och tycker om att vara ute i naturen. Jag fotograferar mycket naturbilder och tar gärna med kameran när jag ska ut, säger Mikael Andersson.

Bra idé

Eftersom naturreservatet Sjöbo-Knäppan ligger nära hans hem önskade han att han skulle kunna ta sig runt där själv. 2015 tog han därför kontakt med dåvarande kommunekologen och frågade om det inte gick att göra naturområdet mer tillgängligt.

– Han tyckte det var en bra idé och sen har det rullat på. Det är kul att de tog till sig min idé, säger Mikael Andersson.

Skyddad natur försvårar

Staffan Carlsson jobbar som kommunekolog i dag. Han berättar att  det är en stor investering som gjorts på att rusta upp och tillgängliggöra naturreservatet, bland annat med statliga bidrag, och att det är därför som det har tagit tid. Det är heller inte helt lätt att göra insatser i just naturreservat eftersom naturen är skyddad.

Men nu är det klart. Gångvägen runt hela naturreservatet har tillgängliggjorts genom att stigarna breddats och förstärkts med nytt bärlager. Vissa branter har fyllts i för att minska lutningen, och på en sträcka har en helt ny gång anlagts.

– Det gynnar inte bara den som har en funktionsnedsättning, utan underlättar egentligen för alla som vill ta sig ut i naturen. Vi vill ju att så många som möjligt ska kunna vistas i naturen, eftersom mycket forskning visar att vi mår bättre av det, det är läkande, säger Staffan Carlsson.

Betyder jättemycket

Mikael Andersson ser nu fram emot våren och sommaren när han kan ta med sig kameran och ta fina naturbilder i Sjöbo-Knäppan.

– Det betyder jättemycket för mig. Jag mår bra, både i hjärnan och i kroppen av att vara ute, säger Mikael Andersson.