Medicinsk åldersbedömning av asylsökande

Publicerad: 19 juni, 2017 kl 12:41

Finns det inte några identitetshandlingar eller liknande som kan styrka att den asylsökande är under 18 år så kan Migrationsverket erbjuda en medicinsk åldersbedömning. Det är frivilligt och något som det asylsökande barnet ska bestämma tillsammans med sin gode man. Det finns inte något stöd i lag för god man att utfärda fullmakt till någon annan att utföra uppdraget. God man behöver därmed följa med barnet till de undersökningar som ska göras som underlag för en medicinsk åldersbedömning. Mer information om detta finner du på  Rättsmedicinalverkets hemsida.