Medevitullen välkomnar in till centrum

Publicerad: 27 augusti, 2018 kl 12:57

Teckning som visar hur Medevitullen ska byggas om.

Grov skiss över hur det är tänkt att Medevitullen ska se ut när ombyggnationen är klar. Skiss: Gerd Steck/Lars Melén

Nu är det dags att snygga till Medevitullen. Passagen ska binda ihop Drottningplan med området runt Stora torget och bli en välkomnande infart till centrum för gång- och cykeltrafikanter.

Hösten 2015 påbörjades arbetet med att bygga om Drottningplan, en knutpunkt i centrala Motala. De mörka, otillgängliga och otrygga tunnlarna grävdes bort, och har nu ersatts av passager i markplan. Medevitullen, det vill säga Urban Hjärnes väg mellan Drottninggatan och Kungsgatan (även kallat PK-torget), är en del av projektet som blivit försenad av olika anledningar.

Se på karta.

Tillgängligt för alla

Men nu är dags att bygga om platsen till ett trevligt stadsrum enligt Motala kommuns centrumvision. Medevitullen blir en viktig länk mellan centrums nyare del vid Drottningplan och området runt Stora torget. Marknivåerna lyfts upp längs den östra fasaden med hjälp av en låg mur. Släta plattytor bildar tydliga och tillgänglighetsanpassade gångstråk, som gör det lätt att komma till verksamheternas entréer. Det blir också ett tydligt cykelstråk och cykelparkeringar. Ny belysning skapar trygghet.

Sittplats

De två stora träden har bevarats och deras mäktiga kronor bildar ett tak till en upphöjd sittplats med en bänk och en liten lekskulptur. Det har varit viktigt att behålla siktlinjen från Drottningplan ned mot solfjäderplanens centrala punkt i Vättern, där vi hittar skulpturen Visionärens vinkelben.

Möjligt att passera

Arbetet beräknas vara klart senast till årsskiftet. Under byggtiden kommer en del av området att vara avspärrat med byggstängsel, men det kommer alltid att gå att passera till bostäder och verksamheternas entréer på något sätt.

Skiss

Här kan du ladda hem en PDF-fil som visar en skiss på hur det kommer att se ut. (PDF, 999 kB)