Medborgardialog förlängs – Ytterligare chans att lämna svar

Publicerad: 12 maj, 2017 kl 09:00

Nu förlänger vi medborgardialogen t o m 1 juni.

Medborgardialogen om ny översiktsplan som pågått sedan mars fortsätter sin resa och tiden för att lämna in svar förlängs t o m 1 juni.

Tankar, idéer och synpunkter lämnas in genom det webbverktyg som kommunen använder. Här besvaras ett antal påståenden om hur Motala ska forma sin framtid. Det går också att fritt formulera sina synpunkter och att markera önskemål på en karta. Medborgardialogen startades upp och lanserades med sitt webbverktyg i samband med Motala Expo 10 -11 mars.

Det har verkligen fungerat bra och vi ser stadigt att invånare i olika åldrar lämnar in sina svar. Det känns enormt glädjande, säger Leif Sjögren, stadsarkitekt på samhällsbyggnadsenheten och projektledare.

Anledningen till att vi nu väljer att förlänga svarstiden med drygt två veckor fram t o m 1 juni istället för 15 maj är att vi haft dialogmöten med landsbygden. De önskade få något längre tid på sig att hinna förankra och fördjupa sig i frågorna lite extra. Det finns inget i projektet som hindrar det, utan självklart vill vi lyssna in och tillmötesgå berörda i det här fallet, förklarar Leif Sjögren

Tag chansen nu inför slutspurten och tyck till direkt i vårat webbverktyg om du har missat det! Har du till exempel bara valt att svara på ett av våra frågeområden, tyck gärna till inom fler. Nu har du chansen.

Motala ligger i dina händer – Tillsammans formar vi vår framtid!