Många olika frågor att lösa inför ett Lalandia

Publicerad: 9 maj, 2017 kl 13:30

16 tjänstemän som sitter runt ett konferensbord där det ligger skisser över Lalandias etablering

Här är gänget som ska jobba fram underlaget till detaljplanerna som ska möjliggöra Lalandias etablering i Motala. Fotograf: Jessica Henulin

I den pågående detaljplaneprocessen har kommunen nu dragit i gång arbetet med de djupare frågorna som behöver lösas för ett Lalandia i Motala. Det handlar framförallt om trafik, dagvatten, miljöpåverkan och buller.

Sedan danska Lalandia presenterade sin vision om ett semesterkoncept har ett intensivt arbete pågått i kommunen med att ta fram detaljerna om vad som krävs för att det ska gå att genomföra. För att kunna ändra nyttjandet av marken i Varamon krävs att Motala kommun tar fram fem detaljplaner. Det är i den processen som kommunen reder ut bland annat hur trafik och parkeringar ska lösas, hur anläggningen ska förses med vatten och avlopp och vilka naturvärden som ska bevaras.

Startmöte

Den 5 maj hölls ett startmöte om detaljplaneprocessen med alla inblandade i kommunen. Detaljer diskuterades om vilka olika frågor som finns och vem som ansvarar för vad.

– Nu ska vi ha möten med ansvariga för respektive område där vi specificerar tydligare vad som behöver utredas, säger Hedvig Edholm, planarkitekt på samhällsbyggnadsenheten och en av två projektledare för detaljplanerna.

Samråd februari 2018

Utredningarna från dessa möten kommer att ligga till grund för de fem detaljplanerna, som sedan skickas ut på samråd till närboende och berörda näringsidkare (så kallade sakägare). Detta sker preliminärt under februari 2018. Under samma tid får även allmänheten ta del av informationen.

Här kan du läsa mer om planprocessen för Lalandia.

– Det känns skönt att vi nu har kommit i gång eftersom det har varit en lång startperiod. Nu kan vi börja jobba konkret, och det ska bli väldigt intressant att se resultatet, säger Hedvig Edholm.