Lyckat projekt mellan Karlslund och Carlsund

Publicerad: 4 juni, 2019 kl 15:15

elever i klassrum

Skolans värdegrund har varit utgångspunkten i ett lyckat samarbete mellan grundskola och gymnasium. Genom bild- och dramaövningar har eleverna fått uttrycka sina åsikter och känslor.

Under vårterminen har ett samarbete mellan Karlslunds skola och barn- och fritidsprogrammet på Carlsund utbildningscentrum påbörjats.

Under en period på fyra veckor, en förmiddag i veckan, har elever i årskurs 4 på Karlslunds skola åkt till Carlsund utbildningscentrum för att träffa elever som går sista året på barn- och fritidsprogrammet.

Temat för träffarna har varit vår viktiga värdegrund. Eleverna på barn och fritid har planerat och förberett aktiviteter uppdelat på två ämnen, drama och bild. De har sedan fått hålla lektioner i detta.

På lektionerna har eleverna genom bild- och dramaövningar kunna utrycka känslor, åsikter och vågat visa vem de. Lektionerna har även fungerat som samarbetsövningar. Vid sista tillfället spelade eleverna på barn och fritid upp olika teaterstycken för att ytterligare tydliggöra hur viktig vår värdegrund är.

Projektet fortsätter

Projektet har varit lyckat på många sätt. Gymnasieeleverna har fått möjligheter att prova på ledarskap och de har fått respons på sitt arbete från eleverna och handledare.

Karlslunds elever har fått ett miljöombyte med avbrott i sin vardag. Klassen har haft mycket roligt tillsammans och träffarna har bara fått positiva omdömen. Eleverna har tagit med många av övningarna och fortsätter att göra dem på skolan.

Det lyckade projektet och samarbetet får nu en fortsättning. Nästa läsår ska Karlslunds nya fyror åka till Carlsund för att träffa barn och fritids avgångsklass.