Lokala företagare kommenterar kommunens företagsklimat

Publicerad: 10 september, 2018 kl 10:19

fyra personer.

Den här veckan drar Motala kommuns utbildning i företagsklimat i gång. Syftet är att få en förståelse i hela kommunorganisationen om vikten av bra bemötande i alla led.

Motalas företagsklimat är en angelägenhet för alla som jobbar i kommunen, eftersom företagare träffar kommunanställda i de mest skiftande situationer: förskolan, äldreomsorgen, återvinningscentralen, biblioteket som några exempel. Därför är alla chefer och utvalda nyckelpersoner i kommunen kallade till en halvdagsutbildning i företagsklimat, där näringslivskunskap, grundläggande kommunikation, tillgänglighet och bemötande står på schemat.

Handläggare som har mycket kontakter med företagare, exempelvis i tillståndsärenden, ska dessutom få gå en fördjupningsutbildning om hur vi kombinerar god service med myndighetsutövning. Kommundirektörens ledningsgrupp har fattat beslut om att de är obligatoriska för dem som kallas.

Många ärenden hos kommunen handläggs snabbt och med ett gott bemötande. Men det finns också en hel del att jobba med. Vi har intervjuat några lokala företagare som ger sin bild av hur Motalas företagsklimat kan förbättras. Du kan se deras svar i det här filmklippet.