Lärdomar från Lalandia förbättrar Motalas gymnasieutbildning

Publicerad: 3 april, 2019 kl 07:33

Nio personer som står i tre rader på en trappa.

Gänget från Motala fick med sig mycket matnyttigt tillbaka från Billund om hur kommunen kan dra nytta av Lalandia, och hur man ska arbeta med kompetensförsörjning.

Förra veckan reste representanter från Carlsund utbildningscentrum till Billund i Danmark för att lära sig mer om hur gymnasieutbildningen kan anpassa sig för att möta Lalandias kompetensbehov.

– Vi har fått en mycket klarare bild av Lalandia och hur de jobbar, som vi nu kan förmedla till eleverna, säger P-G Andersson, programansvarig på hotell- och turismprogrammet.

Med på resan var även lärare från barn- och fritidsprogrammet samt handelsprogrammet.

– Syftet var att titta på vad Lalandia kräver för kompetens av de som ska anställa, och se hur vi eventuellt kan förändra våra utbildningar för att matcha det. De elever som börjar i höst blir ju klara om tre år, och då är det ju stor chans att de kan få jobb på Lalandia, så vi vill vara proaktiva, säger P-G Andersson.

Praktik och gästföreläsningar

Man ser också möjligheter att integrera utbildningsprogrammen med Lalandia, exempelvis genom praktik och gästföreläsningar. Lalandias representanter öppnade även för att elever redan de nästkommande åren kan få göra praktik på deras befintliga anläggningar i Danmark.

– De trycker väldigt mycket på värdskap, att alla som jobbar på Lalandia ska bemöta besökarna på samma sätt. Det gäller alltifrån städpersonal och mekaniker till de som jobbar närmare besökarna i reception eller i Aquadomen, säger P-G Andersson.

Det är något som ingår i utbildningarna redan i dag, men som man kan fokusera ännu mera på.

Hur kommunen drar nytta

Med på resan var även kommunens utvecklingschef Jan Holmberg, Tillväxt Motalas vd Magnus Lindberg och representanter från Brunneby Musteri.

– Vi träffade bland annat Billunds kommun och deras näringslivsbolag och fick med oss mycket information om hur de drar nytta av Lalandia och de andra besöksmål som finns på orten, bland annat Legoland, i sin stadsutveckling och platsmarknadsföring, säger Jan Holmberg.

Resan finansierades delvis av bidrag från Skolverket.


Läs mer

Läs mer om Lalandiaprojektet.