Lantbrukare erbjuds kommunalt gräs

Publicerad: 12 juli, 2018 kl 08:00

kossor

Den långvariga torkan gör att det råder akut brist på foder till betesdjur.
Nu erbjuder Motala kommun lokala lantbrukare att slå gräs på kommunala gräsytor.

Med anledning av den långvariga torkan har Motala kommun inventerat vilka kommunala ytor som skulle kunna ge extrafoder till kommunens lantbrukare.

Inventeringen visar att kommunen kan erbjuda omkring 13 hektar för slåtter av gräs. Ytorna är utspridda och inte så stora, vilket gör att gräset kanske inte kan skördas med vanliga jordbruksmaskiner.

Motala kommun kan inte garantera kvaliteten på gräset. Det finns även risk för skräp i de aktuella områdena, så den som är intresserad av att slå gräset bör undersöka ytorna först.

Aktuella grönytor i Motala tätort (PDF, 385 kB)

Aktuella grönytor i Tjällmo (PDF, 255 kB)

Är du intresserad att slå gräs på något av de angivna markområdena kan du kontakta Motala kommuns växel: 0141-22 50 00.

Du hittar mer information om foderbristen på länsstyrelsens webb.