Lalandia på plats i Motala med arkitekter

Publicerad: 27 juni, 2017 kl 16:40

Foto: Motala kommun. Från informationsmöte om etablering i Varamonområdet - Lalandia

Nu har Motala kommun, Tillväxt Motala och Lalandia träffats igen i Motala för fortsatta diskussioner om detaljplaneprocessen, samverkan kring simhall och aquadome samt projektplanering. Mötet var en nulägesavstämning inför höstens fortsatta arbete.
– Till mötet hade vi med oss arkitekter som ska hjälpa oss att förverkliga visionen om ett Lalandia i Varamobaden, säger Jan Harrit, VD Lalandia.

I markanvisningsavtalet som tecknades den 5 april mellan Motala kommun och Lalandia förbehöll sig Motala kommun rätten att behålla cirka 40 000–50 000 kvadratmeter på ospecificerad plats inom området för möjligheten att uppföra en ny kommunal simhall.
– Vi har hela tiden haft en dialog om synergieffekter, vi har behov av en ny simhall och vill därför ha möjligheten att kunna bygga en ny kommunal simhall i anslutning till Lalandia. Nu fördjupar vi dialogen om samverkan kring en kommunal simhall och ett aquadome, säger Camilla Egberth, kommunstyrelsens ordförande.

Efter ett omfattande förarbete kunde Motala kommun, Lalandia och Tillväxt Motala den 14 december 2016 skriva under ett Letter of Intent (LOI) om att parterna gemensamt ska undersöka möjligheterna att etablera Lalandia i Motala. Den 5 april undertecknade Lalandia och Motala kommun det markanvisningsavtal som arbetats fram som ett led i processen mot en etablering av det danska semesterkonceptet i Sverige och Motala. Därmed får bolaget ensamrätt att förvärva området från kommunen samt möjlighet att få sitt koncept prövat i detaljplan. För att möjliggöra en etablering krävs att fem nya detaljplaner upprättas. Arbetet med detta startade april 2017 både parallellt och per omgående. Totalt omfattas 282 500 kvadratmeter mark i södra Varamobaden, fördelat på fem områden.

Det koncept som Lalandia avser etablera innefattar ett semestercenter med semesterhus, ett stort inomhusvattenland samt andra sport- och nöjesaktiviteter. Inom området önskas möjlighet att uppföra 550 semesterhus.