Lalandia A/S och Motala kommun överens om markanvisning i Varamobaden

Publicerad: 5 april, 2017 kl 18:52

Foto: Motala kommun. Från informationsmöte om etablering i Varamonområdet - Lalandia

I dag undertecknade Lalandia A/S och Motala kommun det markanvisningsavtal som ger bolaget ensamrätt och möjlighet att pröva sitt semesterkoncept i detaljplan. Samtidigt informerade kommunen om att man arbetar med möjligheten att förlägga en ny kommunal simhall i anslutning till konceptet. Partnerna presenterade också skisser och tänkta placeringar för Motalaborna.  Därmed är ytterligare ett steg taget mot den etablering som kan ge 300 nya arbetstillfällen och en halv miljon besökare per år till Motala. En investering på cirka en miljard kronor.

Under onsdagen undertecknade Lalandia A/S och Motala kommun det markanvisningsavtal som arbetats fram som ett led i processen mot en etablering av det danska semesterkonceptet i Sverige och Motala. Därmed får bolaget ensamrätt att förvärva området från kommunen samt möjlighet att få sitt koncept prövat i detaljplan. För att möjliggöra en etablering krävs att fem nya detaljplaner upprättas. Arbetet med dessa startar nu både parallellt och per omgående.

Den detaljplaneprocess som nu inleds kommer arbetas fram utifrån de önskemål som Lalandia framfört och som i alla detaljplanerprocesser har vi för avsikt att ha en transparant process och öppen dialog i enighet med de lagar och regler som finns, förklarar kommunstyrelsens ordförande Camilla Egberth.

Totalt omfattas 282 500 kvadratmeter mark i södra Varamobaden, fördelat på fem områden. Det koncept som Lalandia A/S avser etablera innefattar ett semestercenter med semesterhus, ett stort inomhusvattenland samt andra sport- och nöjesaktiviteter. Inom området önskas möjlighet att uppföra 550 semesterhus. Merparten av dessa är tänkta att uppföras på de fyra områden som ligger närmast Vättern medan anläggningen placeras närmare Riksväg 50, i direkt anslutning till den nya infrastrukturen som varit en viktig del för Motalas tillväxt de senaste tio åren.

I markanvisningsavtalet förbehåller sig Motala kommun rätten att behålla cirka 40 000–50 000 kvadratmeter på ospecificerad plats inom området för möjligheten att uppföra en ny kommunal simhall.

– Vi har hela tiden haft en dialog om synergieffekter, vi har behov av en ny simhall och vill därför ha möjligheten att kunna bygga en ny kommunal simhall i anslutning till Lalandia, säger Camilla Egberth, kommunstyrelsens ordförande.

Under två tidiga informationsmöten för allmänheten presenterade idag Motala kommun den fortsatta planprocessen och Lalandia A/S visade skisser på sin vision och vilka områden som berörs. Över 500 Motalabor var på plats för presentationerna. I nästa steg planeras ett ”Öppet hus” för närboende och företagare den 19 april. Projektet kommer också kunna följas fortlöpande på webben via motala.se/lalandia från den 7 april.

Arbetet med de fem detaljplanerna tar nu vid med omgående start. Beslut om antagande förväntas ske i november 2018 av Plan- och miljönämnden.

Vi är glada att processen nu går vidare och vill tacka Motala kommun för ett gott samarbete. Vi har tidigare nämnt två avgörande faktorer för att kunna göra verklighet av våra planer, det första gäller tillgång till den mark vi önskar och det andra handlar om att vi ska få bygga det vi vill. Det är glädjande att se att vi nu är i hamn med den första av dessa steg. Nu återstår den andra och det är det arbetet som nu startar, säger Jan Harrit, vd på Lalandia A/S

Det var den 14 december 2016 som en avsiktsförklaring tecknades mellan Lalandia A/S, Motala kommun och Tillväxt Motala AB. Med avtalet som grund ville partnerna undersöka möjligheten att etablera ett Lalandia i Varamonområdet. Lalandia A/S driver idag två anläggningar belägna i Danmark, en etablering i Motala skulle bli det danska bolagets första steg utanför danska gränsen.

Markområden_Motala kommun (PDF, 2,9 MB)

Mer information

Motala kommun: Camilla Egberth, kommunstyrelsens ordförande, +46 72 725 50 01
Motala kommun: Peter Ingesson, kommundirektör, +46 70 349 03 90
Lalandia A/S: Jan Harrit, vd, +45 24 47 59 50