Lag om förnyelse av inskrivningar i fastighetsregistret

Publicerad: 22 december, 2016 kl 13:29

Lag (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret

Har du en rättighet (avtalsservitut, nyttjanderätt eller avkomsträtt) som skrevs in i fastighetsregistret före den 1 juli 1968 kommer inskrivningen att tas bort ur registret efter utgången av år 2018. Anledningen är att många äldre rättigheter är inaktuella eller felaktiga. Har du fortfarande nytta av rättigheten kan du anmäla om förnyelse innan utgången av 2018. Detta gör du hos Statliga lantmäteriet. Vill du ha ytterligare information se Lantmäteriets webbsida. Observera att officialservitut, tomträtt, vattenkraft och vattenreglering inte berörs.