Kungörelse om flyttade fordon

Publicerad: 5 december, 2018 kl 12:13

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Delfinvägen 3 i Motala.
Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom 3 månader efter anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

• Registreringsnummer: KUT485
Fabrikat: Polarvagnen
Ursprunglig uppställningsplats: Hamnvägen parkeringen mem 4, Borensberg