Kungörelse om flyttade fordon

Publicerad: 6 november, 2018 kl 15:44

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Delfinvägen 3 i Motala.
Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom 3 månader efter anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

• Registreringsnummer: Okänt
Fabrikat: Ford
Ursprunglig uppställningsplats: Vattenfalls fastighet Sund 3:73

• Registreringsnummer: Okänt
Fabrikat: Volvo
Ursprunglig uppställningsplats: Vattenfalls fastighet Sund 3:73