Kungörelse om flyttade fordon

Publicerad: 18 juni, 2019 kl 13:09

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats Delfinvägen 3 i Motala.
Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom 1 månad efter anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

• Registreringsnummer: PDT491
Fabrikat: Audi
Ursprunglig uppställningsplats: Vintergatan 25 Motala