Kultur- och fritidskontoret Årets hälsoarbetsplats 2019

Publicerad: 23 oktober, 2019 kl 13:11

fyra glada kvinnor på scen

Sonja Ander Slootman, Hannah Gruffman, Tina Harju, Susanne Svensk och deras kollegor på kultur- och fritidskontoret är Årets hälsoarbetsplats 2019.

Kultur- och fritidskontoret är årets hälsoarbetsplats i Motala kommun.
– Det finns en stor kärlek och en vilja att engagera sig på kultur- och fritidskontoret, säger verksamhetschef Hannah Gruffman.

Varje år sedan ett tiotal år utses årets hälsoarbetsplats i Motala kommun. Satsningen är en del av kommunens hälsoarbete där anställda har möjlighet att nominera sin egen eller någon annan arbetsplats till den mest hälsosamma arbetsplatsen i kommunen.

I år går priset till kultur- och fritidskontoret i stationshuset. Verksamhetschef Ambjörn Lindqvist delade ut priset i samband med höstens hälsoinspirationsföreläsning.

Motiveringen lyder:

”Medarbetarna på kultur- och fritidskontoret arbetar aktivt med att vara en hälsofrämjande arbetsplats. Det är en arbetsplats som genomsyras av glädje och där man tar stort ansvar i att anordna aktiviteter och ta hand om varandra. Arbetsplatsen har en uppmuntrande attityd till rörelse och aktiviteter som höjer trivseln. Deras innovativa arbete gör att gruppen trivs och har roligt tillsammans.
Kultur- och fritidskontorets medarbetare transporterar sig på elcykel mellan möten och har även en cykelstol på enheten.
Medarbetarna på Årets hälsoarbetsplats sprider glädje och engagemang och är goda ambassadörer för Motala kommun.”

Representanter från kultur och fritid som fanns på plats blev riktigt glada och överraskade:

– Det här var väldigt oväntat och jätteroligt. Vi har en bra arbetsplats, säger Susanne Svensk.

– Det är en identitetsfråga, att vi inte är vilket kontor som helst. Det finns fin konst runtomkring oss, samtidigt som vi erbjuder rörelse och aktivitet, säger Hannah Gruffman.

– Hos oss står det aldrig still. Vi har så roligt, säger Sonja Ander Slootman.

Digidelcenter Årets medarbetarinnovation

tre kvinnor och en man med diplom och blommor
Susanne Kastbom, Alexander Tergeland, Linda Sävhammar, Emelie Ekholm från Digidelcenter på Motala bibliotek.

Samtidigt fick Digidelcenter på Motala bibliotek ta emot priset som Årets medarbetarinnovation.

Motiveringen lyder:

”Motala bibliotek har utvecklat en framgångsrik modell för att arbeta med digital delaktighet. På Digidelcenter – och i uppsökande verksamhet – anordnas olika aktiviteter riktade till en bred målgrupp. Verksamheten bedrivs i samarbete med näringsliv och intresseorganisatoner. Arbetet har fått nationell uppmärksamhet på regeringsnivå. Tack vare arbetet vid Digidelcenter inför nu 15 andra kommuner med statlig finansiering Digidelcenter enligt Motalas modell.
Initiativet bidrar till 10 av 14 resultatmål i  Motala kommuns Lokala utvecklingsprogram och har stor potential till ytterligare spridning.”

– Jag är stolt, glad och tacksam. Digidelcenter har uppmärksammats i övriga Sverige och att dessutom få uppmärksamhet på hemmaplan känns värdefullt, säger projektledare Susanne Kastbom.

I och med utmärkelsen är Digidelcenter en av tre finalister till priset Årets innovation. Det priset delas ut på Motalagalan den 9 november.


Texten Resultatmål 2: En attraktiv arbetsgivare och en god arbetsmiljö, mot blå bakgrund, samt en ikon med en person där hjärtat är markerat.
Nyheten är kopplad till resultatmål 2 – En attraktiv arbetsgivare och en god arbetsmiljö. Motala kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, stolta, friska och motiverade medarbetare. Kommunens personal ska trivas på sin arbetsplats.