Kultur och fritid i nya lokaler

Publicerad: 30 oktober, 2017 kl 15:30

personal kultur och fritid

Camilla Gullin, Åsa Grellsgård, Eva Modén, Hannah Gruffman, Thomas Martinsson, Tony Westling, Karin Gren Lindholm samt Mannie Gustavsson. (Några medarbetare var inte närvarande vid fototillfället). Fotograf: Sussie Slotter

Två verksamhetsområden samlade under ett tak. Nu hittar du kultur och fritid i Motala stationshus.
– Här kan vi stärka varandra i arbetet med gemensamma frågor. Vi kan även lyfta servicen till våra föreningar, säger fritidschef Åsa Grellsgård.

Den 1 oktober flyttade verksamhetsområdena kultur och fritid in i Bemanningscentrums gamla lokaler, i Motala stationshus. Just nu är det tolv personer som utgår från stationshuset.

Att sitta i samma lokaler har stått på verksamheternas önskelista sedan ett år. De har sett stora samordningsvinster med att samla funktioner i samma lokaler.

– Vi får till en tydligare samordning kring alla våra fritidsfrågor, säger fritidschef Åsa Grellsgård.

– Den här flytten har gett mig möjlighet att komma närmare min verksamhet. Mina medarbetare har saknat en närvarande chef, nu möts vi varje dag och för mig är det otroligt värdefullt. Och jag hoppas att de också upplever det så, säger kulturchef Hannah Gruffman.

Lättare för kommunens föreningar

Det är inte bara det interna arbetet som vinner på flytten, utan även verksamheternas kunder.

– I och med flytten så får man en väg in som förening. Här finns kompentens kring bidrags- och lokalfrågor på ett och samma ställe, säger Åsa Grellsgård.

Även samverkan mellan de båda verksamhetsområdena stärks, menar de båda verksamhetscheferna.

– Att komma närmare fritid har redan gett resultat och vi ser hela tiden nya ytor för samarbete. Jag har höga förhoppningar om det här samboskapet, säger Hannah Gruffman.